Konferencji Rada nadzorcza już 18 września w Warszawie

18 września w Warszawie odbędzie się XIII edycja Konferencji Rada Nadzorcza. Tegoroczne spotkanie, które będzie dotyczyło kwestii ESG, w kontekście obowiązków organów nadzorczych, będzie połączone z wręczeniem Wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023. Udział w wydarzeniu jest możliwy tylko za imiennym zaproszeniem.

Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Chapter Zero Poland jest partnerem spotkania.

W ramach tegorocznej edycji Konferencji Rada Nadzorcza, poruszone zostaną następujące tematy:

 • ESG z perspektywy rad nadzorczych,
 • ESG oczami biegłego rewidenta,
 • Środowisko (E) i społeczeństwo (G) z perspektywy rad nadzorczych,

a także praktyczna rozmowa nt. adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Wśród prelegentów i prelegentek znaleźli się najlepsi praktycy, także reprezentujący Chapter Zero Poland m.in.: Robert Adamczyk, Liliana Anam, Marcin Dublaszewski, Iva Georgijew, Monika Marcinkowska, Tomasz Prusek, Piotr Rybicki, Agnieszka Słomka-Gołebiowska, Piotr Witek.

Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie KonferencjaRN.pl

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają:

 • członków/członkinie rad nadzorczych,
 • członków/członkinie zarządu,
 • osoby pracujące przy nadzorze właścicielskim
 • dyrektorów_ki finansowych 
 • głównych_e księgowych
 • osoby odpowiedzialne za współpracę z radą nadzorczą,

a także:

 • spółki giełdowe,
 • spółki komunalne,
 • spółki z udziałem Skarbu Państwa,
 • firmy rodzinne,
 • przedstawicieli funduszy,
 • i wszystkich zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego i praktycznego funkcjonowania rad nadzorczych!

Udział w XIII Konferencji Rada Nadzorcza będzie możliwy tylko za imiennym zaproszeniem.

Osoby zainteresowane udziałem w XIII Konferencji Rada Nadzorcza proszone są o kontakt z Chapter Zero Poland lub z organizatorem Piotrem Rybickim. Udział nie jest płatny i nie wiążę się z żadnymi zobowiązaniami, liczba miejsc jest ograniczona.

Oprócz Chapter Zero Poland partnerami wydarzenia są: Fundacja FPW, ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Agencja Komunikacji Medialnej multiAN.

źródło: nadzorkorporacyjny.pl