Science Based Targets for Nature opublikowane

Science Based Targets Network – międzynarodowa koalicja ponad 80 organizacji non-profit zajmujących się ochroną środowiska – opublikowała pierwsze korporacyjne cele naukowe dotyczące przyrody.

Nowo opublikowane cele naukowe dotyczące przyrody opierają się na i uzupełniają istniejące cele klimatyczne, które zostały ustalone przez ponad 2600 firm w ramach inicjatywy Science Based Targets. Zostały one opracowane, aby dać firmom wskazówki, dzięki którym będą wiedziały, czy przyczyniają się do realizacji wizji sprawiedliwej, neutralnej klimatycznie i pozytywnej dla przyrody przyszłości.

Aby osiągnąć równowagę między podstawami naukowymi a możliwością ich adaptacji, ponad 200 organizacji brało udział w przygotowaniu wstępnych metod, narzędzi i wytycznych. Wsód tych organizacji 115 to przedsiębiorstwa , z których większość uczestniczy w programie zaangażowania korporacyjnego SBTN – reprezentujących ponad 20 sektorów w 25 krajach o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 4 biliony dolarów.

Pierwsze wydanie SBTN wyposaża firmy w narzędzia do oceny ich wpływu na środowisko i wyznaczania celów, począwszy od słodkiej wody i gruntów. Pierwsze opublikowane cele dotyczące przyrody pomogą firmom poprawić ich wpływ na jakość (oraz ilość) wody słodkiej (w szczególności w kontekście azotu i fosforu) a także wspierać ochronę i przywracanie ekosystemów lądowych.

Wytyczne opierają się na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy naukowej i współpracy z Komisją Ziemi (Earth Commission) w sprawie nadchodzących bezpiecznych i sprawiedliwych granic systemu ziemskiego (Earth System Boundaries). SBTN są również dostosowane do globalnych celów w zakresie klimatu, przyrody i rozwoju, w tym Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej, Porozumienia Paryskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ta pierwsza wersja stanowi część wieloletniego planu mającego na celu zapewnienie firmom wszystkich rozmiarów i sektorów kompleksowych, opartych na nauce celów dla przyrody, których zakres będzie się zwiększał wraz z postępem naukowym i technologicznym.

Czytaj więcej >>

źródło: mat. pras SBTi