Spółka biurowa Skanska partnerem wspierającym Chapter Zero Poland

Deweloper powierzchni biurowych z Grupy Skanska dołącza do grona partnerów Chapter Zero Poland. To prowadzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu polska odsłona Climate Governance Initiative, globalnej inicjatywy powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne. Jej celem jest wsparcie organów zarządczych i nadzorczych spółek w rozwoju kompetencji w obszarze zmiany klimatu.

Spółka biurowa Skanska jest deweloperem budynków biurowych z ponad 25-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Działając w sposób etyczny i transparentny, tworzy inkluzywne przestrzenie do pracy, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników, oraz wykorzystują pro-środowiskowe rozwiązania. Jej projekty biurowe są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Posiadają również certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. W Polsce spółka prowadzi działalność na siedmiu rynkach (w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście), ustanawiając nowe standardy zastosowania zasad ESG na rynku nieruchomości biurowych.

Kierowana przez Katarzynę Zawodną-Bijoch spółka należy do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu – inicjatywy zrzeszającej ponad 60 firm-liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce – od 2011 roku. Firma konsekwentnie stawia na strategiczne podejście do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, angażując się w działania na rzecz m.in. klimatu i środowiska, czego potwierdzeniem jest dołączenie do grona Partnerów Wspierających inicjatywę Chapter Zero Poland.

Budynki odpowiadają za prawie 40% światowych emisji CO2. W Skanska jesteśmy świadomi skali wyzwania dekarbonizacji sektora nieruchomości i podejmujemy działania w kierunku ograniczenia śladu węglowego. Nasza odpowiedzialność wychodzi poza ramy naszych własnych operacji – stawiamy poprzeczkę wysoko zarówno sobie, jak i naszym dostawcom oraz podwykonawcom, starając się jednocześnie wspierać naszych klientów w ograniczaniu ich śladu powstającego w wyniku korzystania z naszych budynków. Ogromną rolę w tym procesie mają do odegrania liderzy zasiadający we władzach spółek, którzy decydują o wyborze nieruchomości, ustanawiają ramy jej wykorzystywania i czuwają nad raportowaniem finansowym i niefinansowym. Dlatego postanowiliśmy zaangażować się w działanie Chapter Zero Poland jako partner wspierający, aby wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innymi parterami rozwijać tę inicjatywę, docierając do coraz szerszego grona decydentów. Bez nich dekarbonizacja działalności przedsiębiorstw nie ma szans się udać – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland.

Cieszymy się, że spółka biurowa Skanska aktywnie włącza się w działania wzmacniające świadomość biznesu na temat roli skutecznego zarządzania ryzykami i szansami klimatycznymi. Dziękuję także Katarzynie Zawodnej-Bijoch za jej osobiste zaangażowanie oraz chęć dalszej współpracy jako członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerstwo Skanska i Chapter Zero Poland zostało oficjalnie zainicjowane podczas spotkania “Rola nieruchomości w procesie dekarbonizacji przedsiębiorstw”, które odbyło się 21 listopada w warszawskim biurze Skanska. W trakcie wydarzenia, zorganizowanego we współpracy z firmą doradczą Colliers, przedstawione zostały aspekty prawne, w tym kwestie dotyczące dyrektywy o efektywności energetycznej budynków oraz unijnej taksonomii. Zaprezentowano także dekarbonizacyjną mapę drogową budownictwa do 2050 roku.

Panel dyskusyjny z udziałem Katarzyny Zawodnej-Bijoch (prezeski zarządu Skanska Commercial Development Europe), Andrzeja Gutowskiego (Director | Leader ESG, Colliers Poland), Emilii Dębowskiej (Sustainability Director, Panattoni Polska), Jarka Rota (Executive Director, Chief Sustainability Officer, BNP Paribas Bank Polska), Tomasza Gasińskiego (Dyrektora, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte) oraz Anny Duchnowskiej (dyrektorki zarządzającej ds. zarządzania inwestycjami w Invesco Real Estate) był okazją do podzielenia  się doświadczeniami z perspektywy różnych etapów budowania łańcucha wartości nieruchomości – od inwestycji po eksploatację, z uwzględnieniem roli zarządów i rad nadzorczych w tym procesie.

Chapter Zero Poland jest częścią Climate Governance Initiative, powołanej przez World Economic Forum. Wspiera członków i członkinie rad nadzorczych oraz zarządów, dostarczając wiedzę i narzędzia oraz tworząc platformy współpracy na rzecz wypracowywania skutecznych strategii i polityk klimatycznych.