Spotkanie rady Chapter Zero Poland

5 września odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie rady programowej oraz komitetu sterującego Chapter Zero Poland. Uczestnicy i uczestnicy spotkania omawiali dotychczasowe działania zrealizowane w ramach inicjatywy i omawiali plany programu na kolejne miesiące. 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca rady – Lucyna Stańczak-Wuczyńska, która powitała wszystkich dotychczasowych i nowych członków i członkiń rady.

Działania programu w latach 2021/2022 zostały zaprezentowane przez Irenę Picholę, reprezentującą komitet sterujący programu, a plany radzie programowej zaprezentowała Agnieszka Kłopotowska odpowiedzialna za koordynację działań programu, po stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie miało na celu omówienie planów i zebranie pomysłów na kolejne działania od przedstawicieli_ek biznesu i świata nauki, którzy_re zasiadają w ciałach nadzorczych i doradczych Chapter Zero Poland. Uczestnicy_ki spotkania wyrazili tez wolę zaangażowania się w inicjatywy realizowane w programie.

Zaproszenie do prac Rady Chapter Zero Poland w roku 2022/2023 przyjęli_ły:

 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – przewodnicząca rady Chapter Zero Poland, przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas
 • Paweł Dziekoński – wiceprezes FAKRO
 • Iva Georgijew – Przewodnicząca Rady Dyrektorów w Deloitte Central Europe
 • Filip Gorczyca – członek m.in. Rady Nadzorczej CCC
 • Ewa Radkowska-Świętoń – przewodnicząca Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
 • Janusz Reiter – członek Rady Nadzorczej Ergo Hestia
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej mBank
 • Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Katarzyna Zawodna-Bijoch – CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej

W Komitecie Sterującym Chapter Zero Poland w latach 2022/2023 zasiadają:

 • Dominika Bettman – Dyrektor generalna Microsoft w Polsce
 • Irena Pichola – partnerka w Deloitte Polska
 • Jarosław Rot – Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas
 • Piotr Wachowicz – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Marzena Strzelczak – prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

POZNAJ CZŁONKÓW I CZŁONKINIE RADY CHAPTER ZERO POLAND >>

źródło: informacja własna