Spotkanie z EBOR dla członków/kiń Chapter Zero Poland

Promocja dobrych praktyk w zakresie Climate Corporate Governance i rekomendacje w obszarze zarządzania wpływem na klimat, będą tematem przewodnim kolejnego spotkania edukacyjnego dla członków i członkiń Chapter Zero Poland. Spotkanie odbędzie się 17 listopada z udziałem przedstawicieli/ek Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (spotkanie w języku angielskim).

Zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu edukacyjnym w ramach inicjatywy Chapter Zero Poland, które odbędzie się 17 listopada w godzinach 10.00 – 12.00. Tym razem porozmawiamy z przedstawicielami/kami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na temat podejścia EBOR do promocji w spółkach finansowanych przez Bank dobrych praktyk w zakresie Climate Corporate Governance. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną opracowane przy współpracy z Deloitte rekomendacje dotyczące praktyk w obszarze zarządzania wpływem na klimat.

Podczas spotkania przyjmy się również rosnącemu znaczeniu kwestii klimatycznych na przykładzie publikacji zgłoszonych do Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Możliwość udziału w spotkaniu mają wyłącznie członkinie i członkowie Chapter Zero Poland.

Chęć udziału w inicjatywie można zgłosić poprzez formularz dostępny TUTAJ