Środowisko jako wspólna odpowiedzialność. Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W dobie kryzysu klimatycznego i zastraszającego tempa utraty bioróżnorodności coraz pilniejsze staje się kompleksowe podejścia do zarządzania wpływem biznesu na środowisko. Na co powinny zwrócić uwagę firmy? Jak mogą odnaleźć się w gąszczu regulacji i wykorzystać zarządzanie środowiskowe jako narzędzie rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej? O tym w nowej publikacji Forum Odpowiedzialnego z serii “Wspólna odpowiedzialność”, której premiera odbywa się w Światowym Dniu Środowiska.

Pobierz publikację >>

Rosnący poziom świadomości wyzwań klimatyczno-środowiskowych z jednej strony sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę, a drugiej – troska o przyrodę i postrzeganie jej przez pryzmat korzyści biznesowych staje się ważnym elementem strategii firm. Wpływ na to mają m.in. nowe regulacje i dokumenty, takie jak np. Europejski Zielony Ład i pakiet “Fit for 55”, unijna taksonomia, rozporządzenie SFDR czy dyrektywy o raportowaniu kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD) czy należytej staranności w łańcuchu wartości (CSDDD).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako największa i najdłużej działająca w Polsce organizacja zajmująca się CSR, ESG i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób, w ramach cyklu “Wspólna odpowiedzialność” publikuje tematyczne opracowania łączące krytyczny namysł, przegląd regulacji czy mapowanie wyzwań z inspirującymi przykładami działań, które na co dzień realizują firmy. Celem najnowszej publikacji jest uporządkowanie wiedzy na temat aktualnych trendów w tym obszarze oraz wskazanie kierunków rozwoju działań i najważniejszych z punktu widzenia firm regulacji, ram i standardów.

Lista artykułów, które znalazły się w publikacji.
(zaznaczone zostały teksty, które polecamy uwadze osób zasiadających w radach nadzorczych i zarzadach):

 • Stan środowiska to wspólna odpowiedzialność – tytułem wprowadzenia

Strefa teorii 

 • Europejski Zielony Ład podstawą przyspieszenia prośrodowiskowych zmian w biznesie
 • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym w praktyce – międzynarodowe przykłady a działania polskich przedsiębiorstw 
 • Nie da się zarządzać tym, czego się nie mierzy. Jak mierzyć swój wpływ na środowisko?
 • Systemy zarządzania środowiskowego – odpowiedź na współczesne wyzwania środowiskowe
 • Różnorodność biologiczna a sukces biznesowy 
 • Cele oparte na nauce: wyznacznik odpowiedzialności w biznesie
 • Zazieleń się albo zgiń: kryteria ESG w łańcuchach dostaw polskich firm. Niska świadomość ekologiczna firm MŚP może zaszkodzić ich konkurencyjności 
 • Transformacja łańcuchów wartości kluczem do przetrwania firm na globalnym rynku

Strefa praktyki

 • Wszystkie ręce na pokład. Ideą zrównoważonego rozwoju musi żyć cała organizacja – doświadczenia Banku BNP Paribas 
 • Wpisywanie idei gospodarki cyrkularnej w model działalności firmy – Stena Recycling
 • Jak wyjść poza politykę odpadową w zarządzaniu środowiskowym? Doświadczenia L’Oréal z perspektywy globalnej i lokalnej
 • Skuteczna współpraca na rzecz ochrony bioróżnorodności – na przykładzie wspólnych działań Biedronki i Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra
 • Zarządzanie środowiskowe i śladem węglowym w Colliers
 • Kierunek dekarbonizacja – droga Allegro do ograniczenia emisji zgodnie z SBTi
 • Transformacja klimatyczna w firmach usługowych – przykład Deloitte Polska 
 • Wybór nieruchomości biurowej a realizacja strategii zrównoważonego rozwoju – case study Grupy PZU i spółki biurowej Skanska 
 • Wdrażanie systemów ISO 14.001 i 50.001 w Volkswagen Poznań
 • Grupa CCC – trzeba słuchać głosu interesariuszy
 • Całościowe podejście do zarządzania środowiskowego – doświadczenie firmy Lyreco

– Ostatnie kilka lat to czas, kiedy temat ochrony środowiska wszedł do głównego nurtu debaty publicznej, jest przedmiotem zainteresowania nie tylko mediów, ale i aktywności obywatelskiej, zwłaszcza młodzieży, a dodatkowo przedmiotem coraz liczniejszych regulacji prawnych. Głos niemego interesariusza staje się więc coraz bardziej donośny, nie tylko za sprawą budzących przerażenie katastrof naturalnych. (…) Działania w zakresie środowiskowym zyskują należne miano tych kluczowych i zarazem opłacalnych. Przedsiębiorstwa już raczej szukają wiedzy, jak prowadzić projekty w nowy sposób, niż argumentów za tym, że zarządzanie środowiskowe to inwestycja, która, jeśli podjęta odpowiednio wcześnie, wspiera rozwój organizacji. A wiedza może umożliwić jej lepsze przygotowanie się do zmian prawnych i zarazem skutków postępujących zmian klimatu – piszą we wstępie do publikacji Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Agnieszka Kłopotowska, menedżerka projektów FOB, koordynująca program Chapter Zero Poland.

Pobierz publikację “Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego” >>

źródło: informacja własna