Strategy and Leadership in the Age of ESG. Rusza program edukacyjny dla zarządów, rad nadzorczych i właścicieli realizowany we współpracy z Chapter Zero Poland

W ramach inicjatywy Chapter Zero Poland, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte rozpoczynają współpracę z Queen Hedvig Academy przy programie edukacyjnym  „Strategy and Leadership in the Age of ESG” kierowanym do osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych. Program przygotowany został wspólnie przez Queen Hedvig Academy i IMD, jedną z najlepszych uczelni biznesowych na świecie.

Program Strategy and Leadership in the Age of ESG skierowany jest do osób, które zasiadają na najwyższych stanowiskach zarządczych i nadzorczych oraz chcą rozwinąć i zdobyć nowe umiejętności przywódcze, aby wspierać strategiczną transformację firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju. W obliczu licznych nowych regulacji i wymogów związanych m.in. z dyrektywą CSRD dotyczącą raportowania czynników ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, liderzy i liderki przedsiębiorstw potrzebują zupełnie nowych kompetencji i wiedzy.

Program opracowany wspólnie  przez Queen Hedvig Academy i IMD  we współpracy z Chapter Zero Poland i Deloitte, pomoże uczestnikom i uczestniczkom zrozumieć naturę ESG i zapewni praktyczną wiedzę o wymogach regulacyjnych związanych z tym obszarem. Uczestniczki i uczestnicy programu dowiedzą się, jak włączać rozwiązania z zakresu ESG do strategii biznesowej oraz w jaki sposób zrównoważony rozwój może stać się narzędziem wzmacniania przewagi konkurencyjnej poprzez m.in. mitygację ryzyk ESG i wykorzystaniem szans jakie daje światowa transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie i mocne kompetencje w zakresie ESG osób stojących na czele firm są kluczowe dla transformacji biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Strategiczne, długofalowe podejście oparte na praktycznej, eksperckiej wiedzy jest niezbędne do zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej oraz budowania stabilnych, odpornych organizacji.  Dostarczenie tej wiedzy a zarazem wzmocnienie współpracy liderek i liderów dla których zrównoważony rozwój jest istotnym priorytetem to cel programu „Strategy and Leadership in the Age of ESG” skierowanego członków i członkiń zarządów i rad nadzorczych – podkreśla Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Chapter Zero Poland.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wiodąca organizacja ekspercka w obszarze zrównoważonego rozwoju, w ramach inicjatywy Chapter Zero Poland wraz z Deloitte zdecydowała się zaangażować w ten prestiżowy program, aby wspierać wysokiej jakości działania edukacyjne, będące odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania biznesu.

Nowe regulacje, między innymi dyrektywa CSRD, wyraźnie wskazują jak mocno wpisane w strategię biznesową każdej organizacji muszą być kwestie związane z czynnikami ESG. Zarządy, rady nadzorcze i właściciele firm stoją przed wielkim wyzwaniem transformacji klimatycznej i zbudowania konkurencyjności w oparciu o zrównoważony rozwój. Potrzebna im wiedza i wymiana doświadczeń. Kurs „Strategy and Leadership in the Age of ESG” został stworzony dla osób zarządzających firmami, które chcą sięgnąć po najwyższej klasy wiedzę strategiczną o zrównoważonym rozwoju. Dzięki praktycznemu wymiarowi naszego programu edukacyjnego przygotujemy zarządy, rady nadzorcze oraz właścicieli przedsiębiorstw do wytyczania kierunku zielonej transformacji ich organizacji i kształtowania kluczowych obszarów strategii firmy z zasadami zrównoważonego rozwoju w centrum – mówi Irena Pichola, Partner i lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Mądrzy liderzy biznesu przygotowują swoje organizacje na rosnące wymogi regulacyjne. Inwestują w bardziej ekologiczne technologie i pozbywają się aktywów, które mogą zostać utracone. Polscy i wschodnioeuropejscy liderzy biznesu powinni działać już teraz, aby nie ponosić konsekwencji pozostania w tyle za konkurentami w szybko zmieniającym się świecie – mówi Karl Schmedders, Profesor Finansów z IMD.

Wszystkie informacje o programie, który w całości będzie realizowany w języku angielskim, można znaleźć w broszurze dostępnej tutaj >>

Zgłoszenia do programu odbywają się poprzez formularz dostępny tutaj >> 

O programie i prowadzących

Program Strategy and Leadership in the Age of ESG będzie realizowany w formule hybrydowej: stacjonarnie w Warszawie i Lozannie oraz online. Wśród wykładowczyń i wykładowców są wybitni eksperci i ekspertki reprezentujący IMD, przedstawiciele_ki Climate Governance Initiative oraz liderki i liderzy biznesu:

  • Salvatore Cantale – Professor of Finance at IMD
  • Susan Goldsworthy – Affiliate Professor of Leadership, Communications and Organizational Change at IMD
  • Karina Litvack – Non-Executive Director Eni S.p.A. (na zaproszenie Chapter Zero Poland)
  • Lorenzo Massa – Professor at the Business School Aalborg University (AAU), Managing Director of the Business Design Lab at AAU
  • Markus Meadler – Executive and academic leadership in Higher Ed
  • Irena Pichola – Partner,  Partner, Sustainability Consulting Central Europe Leader, Global Lead on Climate Bold Play in Public Sector, Deloitte
  • Karl Schmedders – Professor of Finance at IMD, passionate about ESG
  • Michael Yaziji – Professor of Strategy and Leadership at IMD

Więcej informacji na temat wykładowców i wykładowczyń oraz zakres tematyczny programu dostępne jest w broszurze tutaj >>

Webinar o przywództwie z prof. Karlem Schmeddersem 

11 maja, w ramach współpracy Chapter Zero Poland i Queen Hedvig Academy, odbędzie się webinar z udziałem profesora Karla Schmeddersa z IMD, Lucyny Stańczak – Wuczyńskiej, przewodniczącej rady nadzorczej Banku BNP Paribas oraz Ireny Picholi, partnerki w Deloitte. Spotkanie poświęcone będzie roli strategii i odpowiedzialnego przywództwa we wdrażaniu rozwiązań z zakresu ESG. Oprócz spotkania z ekspertem i ekspertkami będzie to też okazja do bliższego zapoznania się z ruszającym właśnie programem edukacyjnym “Strategy and Leadership in the Age of ESG”.

Karl Schmedders jest profesorem finansów w IMD, prywatnej szkole biznesu w Lozannie w Szwajcarii. Jego badania i nauczanie w IMD koncentrują się na zrównoważonego rozwoju i ekonomii zmian klimatycznych. Zanim dołączył do IMD, Karl był profesorem ilościowej administracji biznesowej na Uniwersytecie w Zurychu oraz profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie zarządzania w Kellogg School of Management na Northwestern University w Evanston, Illinois w USA. Otrzymał tytuł doktora w dziedzinie badań operacyjnych na Uniwersytecie Stanforda. Karl jest członkiem Game Theory Society oraz członkiem Society for the Advancement of Economic Theory.

Zarejestruj się na webinar >>

Program “Strategy and Leadership in the Age of ESG” realizowany jest we współpracy z Chapter Zero Poland i Deloitte.

O organizatorach:

Queen Hedvig Academy posiada 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu programów edukacyjnych dla najbardziej wymagających klientów z wiodących światowych korporacji. Akademia współpracuje z ekspertami z renomowanych uczelni jak Stanford Research Institute, IMD, IESE Business School, Uniwersytet w Oxfordzie. Kadra składa się z naukowców i ekspertów z najlepszych uniwersytetów i ośrodków badawczych z całego świata, liderów w swoich dziedzinach.

IMD jest niezależnym instytutem uniwersyteckim posiadającym kampusy w Lozannie i Singapurze. Od ponad 75 lat IMD jest pionierem w rozwoju liderów, którzy przekształcają organizacje i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. IMD od 2012 roku jest w pierwszej trójce rankingu FT’s Executive Education Rankings (połączony ranking dla otwartych i niestandardowych programów). Znalazł się również w pierwszej piątce przez ponad 15 kolejnych lat.

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to prowadzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Więcej o inicjatywie można znaleźć na chapterzero.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest  jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce. FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland.
„Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji: https://odpowiedzialnybiznes.pl/.

źródło: informacja własna