Taksonomia: posłowie za włączeniem gazu i energii jądrowej

Parlament Europejski nie sprzeciwił się aktowi delegowanemu Komisji w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu (zwanej potocznie taksonomią). Komisja proponuje w nim, by na określonych warunkach włączyć konkretne rodzaje działalności w dziedzinie gazu i energii jądrowej do wykazu ekologicznej działalności gospodarczej objętej taksonomią unijną.

Ponieważ Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność w dziedzinie gazu ziemnego i energii jądrowej mogą odegrać ważną rolę w transformacji ekologicznej, zaproponowała by niektóre rodzaje tej działalności zaklasyfikować jako działalność przejściową, która przyczynia się do łagodzenia skutków zmiany klimatu. Niektóre rodzaje działalności związane z energią jądrową i gazem tymczasowo włączono do wykazu ekologicznej działalności gospodarczej. Muszą one jednak spełniać konkretne warunki oraz wymogi w dziedzinie przejrzystości.

Za rezolucją zagłosowało 278 posłów, 328 głosowało przeciw, zaś 33 wstrzymało się od głosu. Aby zawetować wniosek Komisji, Parlament potrzebował absolutnej większości 353 głosów. Jeżeli ani Parlament, ani Rada nie odrzucą wniosku do 11 lipca 2022 roku, akt delegowany w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu wejdzie w życie i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie taksonomii jest częścią planu działania Komisji Europejskiej w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Ma ono pobudzić zielone inwestycje oraz zapobiegać ekościemie, czyli wywoływaniu fałszywego wrażenia, że określone działania lub produkty są w zgodzie z naturą i ekologią.

źródło: mat.pras.