Transformacja klimatyczna jest szansą dla gospodarki i biznesu na rynkach rozwijających się – podsumowanie panelu Chapter Zero Poland na PRECOP 28

Do skutecznej transformacji klimatycznej potrzeba dialogu, dzielenia się wiedzą, transferu technologii i szerokiego wsparcia finansowego – to główne wnioski płynące z panelu Chapter Zero Poland na konferencji PRECOP28, który odbył się 5 października w Katowicach.

Podczas konferencji PreCOP28 w Katowicach liderzy biznesu reprezentujący lokalne odsłony Climate Governance Initiative z Polski, Turcji, Malezji i Uzbekistanu włączyli się do debaty na temat zielonej transformacji i możliwości, jakie może ona zaoferować rynkom rozwijającym się. Debata była częścią ustaleń wypracowywanych przed konferencją COP28 i skupiała się na sposobach przyspieszenia transformacji klimatycznej w gospodarkach znajdujących się na różnych etapach rozwoju i stojących przed różnymi wyzwaniami.

Wdrażanie strategii transformacji klimatycznej w biznesie, zwłaszcza na rynkach rozwijających się, wymaga dużo pracy, ale jednocześnie oferuje duży potencjał wzrostu. Poszukiwanie rozwiązań wspierających transformację rozwijających się gospodarek i przedsiębiorstw powinno być jednym z kluczowych punktów programu COP28.

Uczestnicy i uczestniczki debaty podkreślali, jak ważna jest mobilizacja liderów biznesu na rynkach rozwijających się, aby stali się wzorami do naśladowania i ambasadorami transformacji. Proces budowania i wdrażania wiarygodnej strategii transformacji klimatycznej dla firm na mniej doświadczonych rynkach będzie bardzo trudny bez odpowiedniego wsparcia. Niezbędne jest zbudowanie otwartego kanału komunikacji pomiędzy rynkami mniej i bardziej zaawansowanymi w zakresie transformacji klimatycznej. Kluczową rolę odegra dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami na poziomie członków struktur zarządczych i nadzorczych spółek.

Paneliści i panelistki jako ważne wskazywali znaczące wsparcie finansowe na rzecz transformacji klimatycznej przedsiębiorstw na rynkach wschodzących i rozwijających się. Międzynarodowe instytucje finansowe, sektor bankowości prywatnej oraz inwestorzy, udzielając wsparcia finansowego na realizację strategii klimatycznej przedsiębiorstw, w znaczący sposób przyczyniają się do transformacji całych sektorów i rynków. Specjalnego wsparcia potrzebują małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające ograniczone zasoby i wiedzę, które bez wdrożenia transformacji klimatycznej mogą wypaść z łańcuchów dostaw.

Bez transferu nowoczesnych technologii transformacja będzie procesem powolnym i trudnym. Paneliści zgodzili się, że rolą COP28 jest osiągnięcie konsensusu rządów w sprawie jasnych i jednoznacznych rozwiązań regulacyjnych wspierających szybsze przejście od paliw kopalnych i transformację gospodarek w stronę zeroemisyjności. Jednocześnie niezbędny jest dialog i wsparcie rynków wschodzących, aby transformacja nie była dla biznesu tylko kosztownym procesem, ale także sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej.

O PRECOP 28

Organizowana po raz drugi konferencja PRECOP stawia sobie za cel wypracowanie w toku otwartej dyskusji wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych szczytów klimatycznych ONZ. Organizatorami PRECOP 28 są UN Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP.

źródło fot: PRECOP