Trwa COP28 – najważniejszy szczyt klimatyczny. CGI uruchomił specjalny serwis, poświęcony temu wydarzeniu.

30 listopada 2023 r. w Dubaju rozpoczął się szczyt klimatyczny COP28. Przedstawiciele blisko 200 krajów przyjechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby przedyskutować najistotniejsze zagadnienia związane ze zmianą klimatu i adaptacją do niej. Konferencje COP organizowane są od 1992 roku na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). Szacuje się, że tegoroczna edycja COP będzie największa z dotychczasowych.  

Climate Governance Initiative uruchomił specjalny serwis poświęcony temu wydarzeniu. Przedstawiono tam najważniejsze z punktu widzenia członków/iń zarządów i rad nadzorczych założenia konferencji oraz opisano priorytetowe zagadnienia, będące przedmiotem dyskusji i negocjacji podczas COP28.

Główne tematy tegorocznej konferencji to:

  • Finanse / Handel / Równość płci / Odpowiedzialność
  • Przyroda / Użytkowanie gruntów / Oceany
  • Energia i przemysł / Sprawiedliwa transformacja / Ludność tubylcza
  • Zdrowie, powrót do zdrowia i pokój
  • Działania wielopoziomowe / Urbanizacja/ Transport
  • Żywność, rolnictwo i woda
  • Młodzież, dzieci, edukacja i umiejętności

Po zakończeniu COP28, 14 grudnia o godzinie 13:00 warszawskiego czasu, odbędzie się webinar “Key takeaways after COP28 for the boardrooms”, podczas którego zostaną przedstawione najważniejsze wnioski z konferencji. Rejestracja na spotkanie możliwa jest TUTAJ>>