Trwają konsultacje zmian w GHG Protocol

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) i WRI uruchomiły proces konsultacji związany z rewizją Greenhouse Gas Protocol – najbardziej rozpowszechnionego i uznanego standardu związanego z liczeniem emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. To odpowiedź na zmiany m.in. w otoczeniu regulacyjnym oraz głosy interesariuszy.

Przejdź do konsultacji >>

Celem procesu konsultacyjnego jest zebranie informacji zwrotnych i sugestii dotyczących zmian zaproponowanych przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i World Resources Institute (WRI). Obie organizacje wspólnie zarządzają GHG Protocol i chcą dostosować go do potrzeb różnorodnych grup interesariuszy, a także wymogów związanych z regulacjami i standardami w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje online potrwają do 28 lutego.

Szczegółowe informacje i linki do ankiet oraz dodatkowych materiałów związanych z aktualizacją GHG Protocol dostępne są tutaj >>

Kontekst zmian

Od czasu opublikowania standardów Greenhouse Gas Protocol dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości korporacyjnej (2004), standardu korporacyjnego łańcucha wartości (Scope 3) (2011), wytycznych dotyczących obliczania zakresu 3 (2013) oraz wytycznych dotyczących zakresu 2 (2015), nastąpiło wiele istotnych zmian w rachunkowości i sprawozdawczości dotyczącej gazów cieplarnianych. Wśród nich należy wymienić inicjatywę Science Based Targets (SBTi), rosnący trend w kierunku celów zerowych netto, obowiązkowe regulacje dotyczące ujawniania informacji o klimacie, stosowanie standardów przez tysiące firm oraz badania akademickie nad ich stosowaniem i wpływem.

Greenhouse Gas Protocol rozpoczyna proces zbierania opinii interesariuszy, aby zrozumieć potrzebę, zakres i potencjalne podejścia do aktualizacji lub dodatkowych wytycznych związanych ze Standardem Korporacyjnym GHG Protocol, Wytycznymi Zakresu 2, Standardem Zakresu 3 i dokumentami wspierającymi.

Celem wszelkich aktualizacji będzie dostosowanie do podejść opartych na najlepszych praktykach w celu zapewnienia, że standardy Protokołu GHG dla zakresu 1., 2. i 3. są skuteczne w dostarczaniu rygorystycznych i wiarygodnych podstaw księgowych dla przedsiębiorstw, aby mierzyć, planować i śledzić postępy w kierunku celów zgodnych z globalnym celem 1,5°C. Wszelkie przyszłe aktualizacje będą miały na celu harmonizację i dostosowanie do zasad opracowywanych w ramach głównych inicjatyw dotyczących ujawniania informacji.

Aby poinformować o tym procesie aktualizacji, GHG Protocol przeprowadza cztery ankiety związane z następującymi standardami, wytycznymi i tematami:

Podobnie jak w przypadku wszystkich standardów Greenhouse Gas Protocol, wszelkie dodatkowe wytyczne zostaną opracowane w ramach globalnego, wielostronnego procesu rozwoju, z udziałem biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i rządowych z całego świata.

źródło: GHG Protocol, Tłumaczenie własne