UE: porozumienie ws. dyrektywy dotyczącej raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (CSRD). Oznacza to większą transparentność przedsiębiorstw, na której skorzystają obywatele, konsumenci i inwestorzy. 

We wniosku wskazano konieczność usunięcia niedociągnięć w istniejących przepisach dotyczących publikowania informacji pozafinansowych. Do tej pory ich jakość była niewystarczająca, aby umożliwić ich właściwe uwzględnienie przez inwestorów. Utrudnia to przejście na zrównoważoną gospodarkę.

– Porozumienie to jest doskonałą wiadomością dla wszystkich europejskich konsumentów. Będą teraz lepiej informowani o wpływie biznesu na prawa człowieka i środowisko. Oznacza to większą transparentność przedsiębiorstw, na której skorzystają obywatele, konsumenci i inwestorzy. To jest koniec greenwashingu – powiedział Bruno le Maire, francuski minister gospodarki, finansów oraz suwerenności przemysłowej i cyfrowej.

Co nowego?

Dyrektywa dotycząca raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju modyfikuje podobny dokument z 2014 roku. Wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zobowiązuje ​​duże firmy do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak kwestie środowiskowe, kwestie społeczne, prawa człowieka i ład korporacyjny.

Dyrektywa ponadto wprowadza również wymóg certyfikacji sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a także poprawia dostępność informacji, wymagając ich publikacji w przeznaczonej do tego sekcji raportów zarządczych firmy.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) będzie odpowiedzialna za ustanowienie standardów europejskich, korzystając z doradztwa agencji europejskich.

Kogo dotyczy dyrektywa?

Przepisy UE dotyczące informacji pozafinansowych mają zastosowanie do wszystkich dużych spółek i wszystkich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Firmy te są również odpowiedzialne za ocenę informacji na poziomie swoich spółek zależnych.

Zasady mają również zastosowanie do MŚP notowanych na giełdzie, biorąc pod uwagę ich specyfikę. W okresie przejściowym MŚP będą mogły skorzystać ze specjalnej klauzuli, dzięki której będą one zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Kto zapewnia jakość raportowania?

Raportowanie musi być poświadczone przez akredytowanego niezależnego audytora lub podmiot certyfikujący. Niezależny audytor lub podmiot certyfikujący muszą zapewnić, że informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są zgodne ze standardami certyfikacji przyjętymi przez UE.

Od kiedy będą obowiązywać przepisy?

Stosowanie rozporządzenia będzie odbywać się w trzech etapach:

  • 1 stycznia 2024 r. dla spółek już podlegających dyrektywie ws. raportowania niefinansowego;
  • 1 stycznia 2025 r. dla spółek, które nie podlegają obecnie dyrektywie ws. raportowania niefinansowego;
  • 1 stycznia 2026 r. dla MŚP notowanych na giełdzie, małych instytucji kredytowych oraz wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.

 

Źródło: consilium.europa.eu