Webinar „Strategy and Leadership in the Age of ESG”

Chapter Zero Poland wraz z Queen Hedvig Academy oraz Deloitte zapraszają 11 maja na ekspercką dyskusję online poświęconą roli strategii i odpowiedzialnego przywództwa we wdrażaniu rozwiązań ESG. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Webinar „Strategy and Leadership in the Age of ESG”

11 maj, godz. 11:00 – 12:15 (CEST)

„Liderzy firm powinni postrzegać zieloną transformację nie tylko jako obciążenie czy konieczność, ale jako szansę biznesową.” Karl Schmedders, profesor finansów w IMD

Webinarium z udziałem profesora Karla Schmeddersa, Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej oraz Ireny Picholi, będzie składało się z części merytorycznej oraz informacyjnej poświęconej m.in. planom Chapter Zero Poland. Będzie to dobra okazja do zapoznania się z nowym programem edukacyjnym dla najwyższej kadry zarządzającej, wspieranym przez Chapter Zero Poland i Deloitte.

Zarejestruj się na webinarium >>

Dowiedz się więcej na temat programu „Strategy and LEadership in the Age of ESG” >>

Goście webinaru:

Karl Schmedders jest profesorem finansów w IMD, prywatnej szkole biznesu w Lozannie, w Szwajcarii. Jego badania i nauczanie w IMD koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i ekonomii zmian klimatycznych. Zanim dołączył do IMD, Karl był profesorem ilościowej administracji biznesowej na Uniwersytecie w Zurychu oraz profesorem nadzwyczajnym ekonomii menedżerskiej i nauk decyzyjnych w Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Evanston, Illinois/USA. Otrzymał tytuł doktora w dziedzinie badań operacyjnych na Uniwersytecie Stanforda. Karl jest członkiem Game Theory Society oraz członkiem Society for the Advancement of Economic Theory.

Lucyna Stańczak – Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Bank Polska S.A., Przewodnicząca Rady Chapter Zero Poland. Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Irena Pichola posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie strategicznym ESG. W Deloitte jest partnerką odpowiedzialną za doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej. Irena prowadziła złożone projekty, w tym wdrażanie strategii ESG, analizę relacji z interesariuszami ESG, planowanie strategiczne w celu promowania zrównoważonych inwestycji oraz wdrażanie strategii efektywności energetycznej. Jest bardzo aktywna w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju, takich jak GRI, WBCSD, CSR Europe. Irena została wyróżniona jako jeden z 25 Liderów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło: informacja własna