Webinarium Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nt. projektu ustawy wdrażającej CSRD

25 kwietnia Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało webinarium, na którym przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).

Do 20 maja można kierować do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu ustawy wdrażającej CSRD.
Projekt ustawy jest dostępny pod poniższym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13035980#13035980

W spotkaniu wzięli udział eksperci:

  • Ministerstwa Finansów
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
  • Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium!