Weź udział w badaniu nt. podejścia biznesu do bioróżnorodności

Deloitte wraz z Respect Energy zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej postaw przedsiębiorstw wobec wyzwań związanych z bioróżnorodnością. Ankieta posłuży jako istotny wkład w raport, który będzie kompendium wiedzy i poradnikiem dla firm w Polsce i Europie w zakresie działań związanych z bioróżnorodnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało partnerem merytorycznym publikacji.

Przejdź do ankiety >>

Celem jest przedstawienie całościowego obrazu różnorodności biologicznej, w tym obecnego stanu i głównych czynników powodujących jej utratę. Organizatorzy chcą przy tym pokazać, w jaki sposób problem utraty różnorodności biologicznej wpływa na gospodarkę, społeczeństwo i przedsiębiorstwa. 

Aby właściwie zrozumieć pozycję biznesu w odniesieniu do bioróżnorodności, Deloitte i Respect Energy zaplanowały jakościowe i ilościowe badanie rynku, podczas którego zbiorą odpowiedzi z ankiety i przeprowadzą wywiady z firmami z szerokiego wachlarza sektorów.

Wszystkie firmy, które wezmą udział w ankiecie otrzymają cyfrową kopię raportu a także zostaną zaproszone na jego uroczystą prezentację. O dalszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ankieta dostępna jest tutaj >>