Opublikowano akty delegowane w zakresie pierwszych dwóch celów dotyczących Taksonomii

Komisja Europejska wydała rozporządzenie delegowane do dokumentu 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. W dokumencie ustanowiono kryteria kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Dokument zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu na jakich dana działalność gospodarcza może zostać uznana za zrównoważoną. Rozporządzenie uzupełnia informacje związane z tzw. Taksonomią, w której określono podstawowe cele równoważności. Głównym elementem Rozporządzenia są załączniki, w których odniesiono się do metod i technik pomiaru dających możliwość oceny środowiskowej. Zawarto w nich opisy rodzajów zagrożeń i ryzyka klimatycznego oraz działań jakich należy unikać w celu nieczynienia poważnych szkód środowiskowych.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1. stycznia 2022

Poznaj treść rozporządzenia >>

źródło: Komisja Europejska