Wysyp regulacji prawnych dla nieruchomości

Do tej pory Komisja Europejska koncentrowała swoje wysiłki na tworzeniu regulacji dla największych światowych emitentów – przemysłu i energetyki. W 2023 roku UE przesunęła punkt ciężkości na sektor nieruchomości. To właśnie zeszły rok obfitował w prawdziwy wysyp wymogów wobec tego rynku.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na zdarzenia takie jak:

  • nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD),
  • rozszerzenie dyrektywy ETS m.in. o budownictwo (tzw. ETS 2),
  • nowelizacja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III),
  • nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED),
  • wejście w życie CBAM, czyli podatku węglowego z tytułu importu do UE wybranych materiałów, takich jak cement, żelazo, stal, aluminium czy energia elektryczna.

Te dyrektywy przekładają się na konkretne wytyczne, które powinni znać również najemcy przy wyborze budynków.

Czym jest fala renowacji?

Aby stymulować transformację gospodarek w kierunku zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska opracowała program ‘Renovation Wave’, czyli Fala Renowacji. Jego celem jest nałożenie na właścicieli obowiązku zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię z paliw kopalnych.

– Unijna Taksonomia, CRREM, czyli narzędzie do pokazywania ścieżki emisji budynku, oraz nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) to rozwiązania, które mają wspierać realizację programu renowacji. Będą wymuszały na właścicielach zwiększanie efektywności budynku, czyli obniżanie zużycia energii elektrycznej, ciepła, gazu, zastosowania nowszych technologii i przebudowy budynku – mówi Aleksandra Trojanowska, Sustainability Transformation Lead, Associate Director w Colliers. 

Źródło: inf. prasowa Colliers