Za nami pierwszy zjazd programu Queen Hedvig Academy i IMD realizowany pod patronatem Chapter Zero Poland

W dniach 19 – 20 października w Warszawie odbyły się pierwsze spotkania i wykłady w ramach programu edukacyjnego „Strategy and Leadership in the Age of ESG”, przygotowanym przez Queen Hedvig Academy i IMD. Chapter Zero Poland, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte są partnerami programu.

W pierwszej edycji programu bierze udział ponad 30 osób zasiadających na najwyższych stanowiskach zarządczych i nadzorczych, chcących rozwinąć i zdobyć nowe umiejętności przywódcze i wspierać strategiczną transformację swoich firm w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przed uczestnikami i uczestniczkami kolejne spotkania w formie online oraz wykłady z wybitnymi ekspert(k)ami w siedzibie uczelni IMD w Szwajcarii.

O programie

Program opracowany wspólnie  przez Queen Hedvig Academy i IMD  we współpracy z Chapter Zero Poland i Deloitte, pomoże uczestnikom i uczestniczkom zrozumieć naturę ESG i zapewni praktyczną wiedzę o wymogach regulacyjnych związanych z tym obszarem. Uczestniczki i uczestnicy programu dowiedzą się, jak włączać rozwiązania z zakresu ESG do strategii biznesowej oraz w jaki sposób zrównoważony rozwój może stać się narzędziem wzmacniania przewagi konkurencyjnej poprzez m.in. mitygację ryzyk ESG i wykorzystaniem szans jakie daje światowa transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach inicjatywy Chapter Zero Poland wraz z Deloitte zdecydowała się zaangażować w ten prestiżowy program, aby wspierać wysokiej jakości działania edukacyjne, będące odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania biznesu.

Program „Strategy and Leadership in the Age of ESG” jest realizowany w formule hybrydowej: stacjonarnie w Warszawie i Lozannie oraz online. Wśród wykładowczyń i wykładowców są wybitni eksperci i ekspertki reprezentujący IMD, przedstawiciele_ki Climate Governance Initiative oraz liderki i liderzy biznesu:

  • Salvatore Cantale – Professor of Finance at IMD
  • Susan Goldsworthy – Affiliate Professor of Leadership, Communications and Organizational Change at IMD
  • Karina Litvack – Non-Executive Director Eni S.p.A. (na zaproszenie Chapter Zero Poland)
  • Lorenzo Massa – Professor at the Business School Aalborg University (AAU), Managing Director of the Business Design Lab at AAU
  • Markus Meadler – Executive and academic leadership in Higher Ed
  • Irena Pichola – Partner,  Partner, Sustainability Consulting Central Europe Leader, Global Lead on Climate Bold Play in Public Sector, Deloitte
  • Karl Schmedders – Professor of Finance at IMD, passionate about ESG
  • Michael Yaziji – Professor of Strategy and Leadership at IMD

źródło zdjęcia: Linkedin Queen Hedvig Academy