Za nami spotkanie Chapter Zero Poland „Wymogi ESG w łańcuchu dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw”.

25 marca br. w warszawskiej siedzibie Deloitte odbyło się spotkanie Chapter Zero Poland, poświęcone wymogom ESG w łańcuchu dostaw, w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw.
Podczas spotkania prelegenci nakreślili szerszy kontekst regulacji związanych z ESG (Taksonomia UE, CSRD, CSDDD i inne). Podkreślili, że większość obszarów wpływu firmy na ESG w CSRD związane jest z potencjałem całego łańcucha wartości, stąd strategia dekarbonizacji czy też plany mitygacji nie mogą się ograniczać wyłącznie do bezpośrednich emisji przedsiębiorstwa. Ryzyka w łańcuchu wartości mogą mieć również wpływ na ocenę zgodności z taksonomią.
Uczestnicy mieli także możliwość przyjrzeć się konkretnym przykładom strategii dekarbonizacji w praktyce, dzięki zaprezentowanym case studies zaproszonych firm – Orange i LPP. Poznali wyzwania, z jakimi mierzą się różne sektory w procesie planowania strategii dążenia do redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw.
W drugiej części spotkania głos zabrali goście z Niemiec, którzy przybliżyli uczestnikom kluczowe aspekty niemieckich regulacji, związanych z należytą starannością – w szczególności LkSG (niemieckiej ustawy dotyczącej należytej staranności w łańcuchu dostaw). Przedstawione zostały ryzyka (klimatyczne i te związane z prawami człowieka), do których odnosi się ustawa, a także kryteria, kwalifikujące przedsiębiorstwa do podlegania jej przepisom. Uczestnicy spotkania poznali rolę BAFA (Federalnego Urzędu Gospodarki i Kontroli Eksportu), organu, który przeprowadza kontrole i wzywa do działania, a także może nakładać kary finansowe na przedsiębiorstwa, które nie wywiązują się z wymogów należytej staranności w obszarze praw człowieka.
W toku całego spotkania, a także w wieńczącym je panelu dyskusyjnym, podkreślona została rola zarządów i rad nadzorczych w uwzględnianiu polityki klimatycznej w strategii biznesowej firmy.