Podsumowanie spotkania Chapter Zero Poland „Zrównoważona przyszłość biur i nieruchomości. Technologia dźwignią strategii ESG organizacji.”

24 kwietnia odbyło się spotkanie Chapter Zero Poland, poświęcone przyszłości biur i nieruchomości w kontekście ESG. Spotkanie było uroczystą inauguracją partnerstwa Colliers i Chapter Zero Poland 🤝

Już na wstępie uczestniczki i uczestnicy spotkania zgodzili się, że kluczową rolę we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań do polityk przedsiębiorstw odgrywają członkowie_inie zarządów. Podkreślona została rola nieruchomości w łańcuchu wartości wszystkich firm, nie tylko tych związanych z branżą real estate – przywołane dane dobitnie to potwierdzały: nieruchomości generują 10% światowego PKB i 40% emisji gazów cieplarnianych.

Istotnym punktem dyskusji były też nowe technologie usprawniające zarządzanie efektywnością energetyczną budynków oraz ich zastosowanie przy renowacji starszych nieruchomości. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały możliwość zapoznać się z przykładowymi rozwiązaniami optymalizującymi procesy zarządcze.

Ważnym aspektem spotkania była prezentacja poświęcona dobrostanowi użytkowników nieruchomości z perspektywy neuronauki. Prelegenci zwrócili też uwagę na rozwijający się system certyfikacji, potwierdzający rosnącą wagę dobrostanu pracowników. Obok LEED i BREEAM przywołano certyfikat WELL, odnoszący się w szczególności do aspektów związanych z well-beingiem.