Zapraszamy na CGI Global Summit 2022: Ambition to Action

12 października Climate Governance Initiative (CGI) organizuje 24-godzinną wirtualną konferencję Global Summit 2022: Ambition to Action. Wydarzenie skupia członków_kinie rad nadzorczych i zarządów z całego świata i innych wybitnych mówców, którzy opowiadają się za skutecznym zarządzaniem klimatem . Zapraszamy do rejestracji udziału w wydarzeniu wszystkich członków_kinie Chapter Zero Poland!

ZAREJESTRUJ UDZIAŁ W KONFERENCJI >> 

Po sukcesie pierwszego Globalnego Szczytu CGI, który odbył się w 2021 r., tegoroczne wydarzenie skupi się na działaniach, które pomogą zmobilizować zarządy i rady nadzorcze w kierunku gospodarki zero netto w najbliższych trzech latach. Organizatorzy wydarzenia oparli się  na Zasadach Skutecznego Zarządzania Klimatem Światowego Forum Ekonomicznego iskupili się na roli zarządów oraz rad nadzorczych w przechodzeniu biznesu w kierunku zero netto. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk z całego świata.

W programie wydarzenia znalazły się panele poświęcone tematom globalnym, a także specyficzne dla regionów sesje interaktywne opracowane i prowadzone przez dyrektorów niewykonawczych (NED), przewodniczących i doradców CGI. Sesje typu drop-in zapewnią uczestnikom możliwość spotkania się z przedstawicielami NED z całego świata i przedyskutowania pomysłów zgłoszonych podczas paneli, w których uczestniczyli.

Chapter Zero Poland na CGI Summit

Również Chapter Zero Poland zaangażowane jest w organizację panelu w ramach CGI Summit. Wspólnie z Chapter Zero Ukraine zapraszamy do rejestracji udziału w spotkaniu pt. Climate governance and war: how the CGI principles can support corporates to overcome the regional economic and energy crisis (Zarządzanie klimatem i wojna: jak zasady CGI mogą wspierać przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu regionalnego kryzysu gospodarczego i energetycznego). 

Rosyjska inwazja na Ukrainę dramatycznie wpłynęła na biznes w Ukrainie i daleko poza nią. Wojna oddziałuje na wiele aspektów działalności biznesowej: od dostaw energii, poprzez bezpieczeństwo żywnościowe, przerywa łańcuchy dostaw z powodu wyzwań logistycznych czy niszczy zdolności produkcyjne. Podniesienie świadomości przedsiębiorstw na temat zagrożeń klimatycznych i potrzeby wprowadzania rozwiązań łagodzących i adaptacyjnych na poziomie przedsiębiorstw było niezwykle trudne, a teraz do pokonania jest jeszcze zupełnie nowe wyzwanie. 

Uczestnicy i uczestniczki panelu przejdą przez szereg krytycznych aspektów: wpływ wojny na Ukrainę i w regionie, zagrożenia i szanse, jakie niosą ze sobą wyzwania klimatyczne, zrównoważony rozwój i inwestycje klimatyczne jako warunek wstępny dalszego wzrostu gospodarczego.

Swój udział w panelu potwierdziła przewodnicząca rady Chapter Zero Poland, przewodnicżaca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas – Lucyna Stąńczak-Wuczyńska.

Co jeszcze w programie?

CGI Global summit to liczne panele i spotkania przygotowane przez i dla członków rad nadzorczych i zarządów firm z całego świata. 

Panele obejmują szereg tematów, w tym:

  • Europe Energy Transition: a balancing act between securing energy and net zero targets z udziałem Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej
  • Financing the Transition to Net-Zero: A Reality Check,- Chapter Zero Mexico (Finansowanie przejścia do Net-Zero: jak to wygląda w rzeczywistości?)
  • Zero ambitions: what is the role of boards on climate? prowadzony przez ASEAN Hub (Ambicje Zero netto: jaka jest rola rad nadzorczych w przeciwdziałaniu zmian klimatu? )
  • The climate change challenge in the real estate industry: board responsibility and capacity building in engaging investors and protecting portfolios values – prowadzone przez Chapter Zero Italy (Wyzwania związane ze zmianą klimatu w branży nieruchomości: odpowiedzialność zarządu i budowanie potencjału w zakresie angażowania inwestorów i ochrony wartości portfela)

Szczyt będzie również gospodarzem trzech wirtualnych dyskusji przy okrągłym stole, prowadzonych przez Centrum Zarządzania Korporacyjnego INSEAD, BCG oraz Heidrick & Struggles. Dyskusje mają na celu zbadanie, w jaki sposób rady radzą sobie ze strategicznymi skutkami zmian klimatycznych, wykraczając poza poleganie na opublikowanych raportach i wskaźnikach ESG, aby wprowadzić całkowicie nowe, perspektywiczne spojrzenie na strategię. Aby wyrazić zainteresowanie udziałem w tych okrągłych stołach, wypełnij kwestionariusz tutaj.

Jak wziąć udział?

Konferencja skierowana jest do osób zaangażowanych w działania lokalnych odsłon Climate Governance Initiative oraz osoby zasiadajace w radach nadzorczych i zarządach firm.

ZAREJESTRUJ UDZIAŁ W KONFERENCJI >> 

Jeśli nie jest Pan/Pani zaangażowany/a w Chapter Zero Poland, prosimy o wypełnienie formularza TUTAJ

Po zarejestrowaniu się, należy użyć aplikacji internetowej lub mobilnej i wybrać z programu sesji, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany program. Nagrania i streszczenia wydarzenia będą dostępne na stronie CGI po Global Summit.

Więcej informacji udziela menedżerka programu Chapter Zero Poland Agnieszka Kłopotowska agnieszka.klopotowska@fob.org.pl 

źródło: Climate Governance Initiative