Sylwetki prelegentów pierwszego spotkania Chapter Zero Poland w 2022 roku

W piątek 21 stycznia w godzinach 10.00 – 12.00  odbędzie się pierwsze w tym roku otwarte spotkanie w ramach inicjatywy Chapter Zero Poland (spotkanie online prowadzone w języku polskim i angielskim). Punktem wyjścia do debaty z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych oraz zarządów będzie inicjatywa Science Based Targets. Wydarzenie jest otwarte, w pierwszej kolejności, dla osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach. Udział w spotkaniu możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Zarejestruj swój udział w spotkaniu >>

Spotkanie będzie poświęcone roli dobrej komunikacji pomiędzy zarządami i radami nadzorczymi w kontekście wprowadzania rozwiązań, przede wszystkim, z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Spotkanie otworzy Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, krótką prezentacja o planach inicjatywy Chapter Zero Poland na najbliższe miesiące. Następnie przedstawicielki CDP (Carbon Disclosure Prject) Julia Koczorowska i Kenza Toufik zaprezentują inicjatywę Science Based Targets (SBTI). Warunki wdrażania SBTI w firmach w Polsce skomentuje Tomasz Gasiński, dyrektor Sustainability Consulting Central Europe z Deloitte.

Drugim przewodnim tematem spotkania będzie komunikacja między radą nadzorczą a zarządem. O tym, jakimi cechami powinna się charakteryzować oraz jak należy ją poprawić, opowie dr Michał Rogatko, członek m.in. rady nadzorczej Mostostal S.A., laureat konkursu Verba Veritatis 2021. Prezentacja będzie wstępem do debaty poświęconej roli i uwarunkowaniom dobrej komunikacji pomiędzy radami nadzorczymi i zarządami w kontekście wprowadzania rozwiązań z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, którą również poprowadzi dr Michał Rogatko. W debacie wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki rad nadzorczych oraz zarządów zaangażowani/e w inicjatywę Chapter Zero Poland.

 • Tomasz Konik – prezes zarządu Deloitte w Polsce
 • dr Michał Rogatko – członek m.in. w radzie nadzorczej Mostostal Zabrze SA
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas
 • Marzena Strzelczak – prezeska zarządu, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Maciej Witucki – przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska, prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Katarzyna Zawodna-Bijoch – prezeska i CEO spółki biurowej Skanska

Poznaj dokładną agendę spotkania >>

Sylwetki prelegentów i prelegentek

 • Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych. Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.
 • Julia Koczorowska – w CDP, organizacji prowadzącej światowy system ujawniania informacji środowiskowych, odpowiedzialna za współpracę z firmami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w celu zwiększenia ich transparentności środowiskowej oraz podejmowania ambitnych działań w obszarze klimatu, lasów i wody. Wcześniej w WWF Polska zajmowała się partnerstwami strategicznymi i współpracą z firmami w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych. Absolwentka Copenhagen Business School.
 • Kenza Taoufik pełni funkcję European Regional Lead w CDP’s Commit to Action Program. Współpracuje z europejskimi firmami, angażując je i wspierając w podejmowaniu zobowiązań i opracowywaniu celów redukcji emisji opartych na wiedzy naukowej w ramach inicjatywy Science Based Targets. Zanim dołączyła do CDP, Kenza pracowała w sektorze energii odnawialnej w Maroku jako kierowniczka projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na poprawie życia lokalnych społeczności wokół projektów energetycznych.
 • Tomasz Gasiński, dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe. Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego, od lat angażuje się w promowanie koncepcji i praktycznego zastosowania zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Doświadczony w zarządzaniu projektami dla polskich i międzynarodowych organizacji. Ekspert w zakresie strategii neutralności klimatycznej / dekarbonizacji, zagadnień związanych ryzykami ESG w tym ryzyk klimatycznych. Autor opracowań: „Zrównoważony biznes” oraz „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu”.
 • dr Michał Rogatko – członek rady nadzorczej i komitetu audytu spółki Mostostal Zabrze. W latach 2010-2020 również członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Rafamet, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kopex oraz Hydrapres. Jednocześnie, okresowo, członek zarządów spółek z odpowiedzialnością za kwestie przekształceń własnościowych. W latach 1990-2010 sprawował funkcje menedżerskie w obszarze sprzedaży i marketingu (m.in. Leroy Merlin we Francji, Oriflame Poland, Kross, Emax/Sygnity), a także zajmował stanowiska w zarządach spółek zajmując się zarządzaniem strategicznym i finansami. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie zarządzanie. Autor pracy doktorskiej na temat nadzoru korporacyjnego w Polsce napisanej w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich przy Stockholm School of Economics oraz z zakresu ESG w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca w problematyki corporate governance oraz zarządzania strategicznego na Collegium Civitas, Uniwesytecie Warszawskim i innych uczelniach.

Sylwetki uczestników i uczestniczek debat

Prowadzący: dr Michał Rogatko

 • Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce. Od ponad 20 lat związany jest z Deloitte, a od czerwca 2020r. stoi na czele firmy w Polsce i w krajach bałtyckich, pełniąc jednocześnie rolę lidera obszaru kluczowych klientów i biznesowych programów branżowych w Europie Środkowej. Przed objęciem stanowiska partnera zarządzającego, jako wiceprezes zarządu odpowiadał za obszar Clients & Industries, a od 2017 r. dodatkowo pełnił funkcję szefa doradztwa strategicznego w dziale Konsultingu. W latach 2005 – 2017 budował i rozwijał zespoły podatkowe Deloitte w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Ostrawie. Tomasz aktywnie angażuje się w działania społeczne i non profit, m.in. jest mentorem w programie LeadersIN oraz członkiem Klubu Male Champions of Change – inicjatywy zrzeszającej prezesów największych firm w Polsce, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet. Tomasz Konik ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, międzynarodowy program MBA St. Gallen Business School oraz studia AMP w IESE Business School Universidad de Navarra. Jest także absolwentem programów na IMD w Lozannie, Harvard Business School oraz Uniwersytetu w Oxfordzie. Posiada tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego.
 • Lucyna Stańczak Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas, przewodnicząca rady Chapter Zero Poland
  Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich
 • Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych. Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.
 • Maciej Witucki, przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska, prezydent Konfederacji Lewiatan, członek rady Chapter Zero Poland
  Od 2019 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska (od 2013 r.) oraz TISE SA (od 2021 r.) W 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, następnie wyjechał na stypendium do Francji, gdzie kształcił się w École Centrale w Paryżu. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Od 2008 r. pracował w banku Cetelem Polska, a następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 został prezesem. W 2006 r. został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP, w której skład wchodziły 23 spółki (m.in. PTK Centertel, Wirtualna Polska, Emitel). W latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej PLL LOT oraz Work Service SA. W latach 2016 – 2019 był prezesem zarządu Work Service SA W latach 2008–2016 Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz tożsamości Polaków. Od 2009 członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP), a w latach 2016 – 2018 pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.
 • Katarzyna Zawodna – Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Polsce, członkini rady Chapter Zero Poland
  Związana z grupą Skanska od 2006 roku. Pełni funkcję prezesa biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) od 2016 roku, wcześniej odpowiadała za działalność spółki w Polsce. Aktualnie jest odpowiedzialna za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, na dziesięciu rynkach w: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 460 tys. mkw. powierz¬chni biurowych. Katarzyna Zawodna-Bijoch, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, ponad 10 lat temu uczestniczyła we wprowadzeniu na rynek nieruchomości biurowych systemu certyfikacji LEED w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, certyfikując budynki Skanska. Katarzyna aktualnie aktywnie działa także na rzecz poprawy standardów etycznych w regionie. Jest członkinią rad programowych ONZ Global Compact oraz Kongresu Obywatels¬kiego – międzyśrodowiskowego projektu obywatelskiego promującego zrównoważony rozwój w Polsce. Ponadto posiada tytuł LEED Accredited Professional. Jednocześnie ważnymi tematami dla niej są różnorodność i włączanie (diversity and inclusion), tworzenie środowiska równych szans, w tym budynków bez barier czy wzmacnianie kobiet w biznesie. Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami branżowymi, m.in. Personality of the Year (nagroda Eurobuild) i Top Woman in Real Estate w 2020 roku. W uznaniu jej osiągnięć zawodowych i w dziedzinie przywództwa przyznano jej również członkostwo programu RICS Fellow.

Zarejestruj swój udział w spotkaniu >>

O Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny: Deloitte Polska

Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska

Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa

Partner medialny: Rzeczpospolita