„Zarządzanie klimatem a wojna: jak zasady CGI mogą wspierać przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu regionalnego kryzysu gospodarczego i energetycznego – Chapter Zero Poland na CGISummit

Chapter Zero Ukraine and Caucasus wspólnie z Chapter Zero Poland zapraszają na spotkanie w ramach CGI Summit – 24 godzinnej konferencji online organizowanej przez Climate Governance Initiative (CGI). Panel dyskusyjny  „Zarządzanie klimatem a wojna: w jaki sposób zasady CGI mogą wspierać przedsiębiorstwa w przezwyciężaniu regionalnego kryzysu gospodarczego i energetycznego”, odbędzie się o godzinie 12.30 (CET), m.in. z udziałem przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku BNP PAribas Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej.

Rosyjska inwazja na Ukrainę dramatycznie wpłynęła nie tylko na biznes na Ukrainie, ale także na wiele pozostałych kwestii: dostaw energii, bezpieczeństwa żywności, zakłóconych łańcuchów dostaw z powodu wyzwań logistycznych czy niszczenie zdolności produkcyjnych. Choć wystarczająco trudno było zwiększyć świadomość korporacji o zagrożeniach klimatycznych oraz potrzebie podjęcia środków łagodzących i adaptacyjnych na poziomie przedsiębiorstw, istnieje jeszcze zupełnie nowe wyzwanie do pokonania. Wiele wyzwań, procesów, aspektów bezpieczeństwa będzie musiało być ponownie rozważone przez firmy w Europie Zachodniej i na Kaukazie.

Uczestnicy panelu omówią szereg krytycznych aspektów, w tym: wpływ wojny na Ukrainę i region, zagrożenia oraz szanse, jakie niosą ze sobą wyzwania klimatyczne, zrównoważony rozwój i klimat inwestycje jako warunek dalszego wzrostu gospodarczego na poziomie krajowym.

Global Summit odbędzie się w formacie online na platformie ZOOM. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają dane dostępowe do panelu oraz instrukcję połączenia.

REJESTRACJA >>

Strefa czasowa: Czas środkowoeuropejski (CET)

Język wydarzenia: angielski

12.30 – 12.40 Powitanie przez moderatora Tymofija Mylovanova, prezesa Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (KSE), profesora nadzwyczajnego, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Pittsburgh
12.40 – 13.00  „Ekonomiczny wpływ wojny na regionalną infrastrukturę, energię i klimat” – Natalia Shapoval, dyrektor Instytutu KSE
13.00 – 14.00 Moderowana dyskusja:

  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady Chapter Zero Poland, Przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas
  • Maria Luisa Cicognani, Chairman of Mobius Investment Trust, Non-Executive Chairman of Arafa Holding
  • Hayk Shekyan, Shtigen Group of companies, Founder and CEO
  • Natalia Shapoval, KSE Institute, Chairman
  • Tymofiy Mylovanov, Kyiv School of Economics, President
  • Oleksii Riabchyn, Naftogaz of Ukraine, Advisor to the CEO on low-carbon businesses

 

Rejestracja >> 

O CGI i Chapter Zero Ukraine

CGI mobilizuje rady dyrektorów na całym świecie, do zajęcia się zmianami klimatycznymi w swoich firmach kierując się Zasadami Efektywnego Zarządzania Klimatem Światowego Forum Ekonomicznego. Odbywa się to poprzez utworzenie sieci organizacji w różnych krajach, które dziś liczą już 22 oddziały w ponad 50 miejscach na świecie. Chapter Zero Ukraina i Kaukaz został powołany we wrześniu 2022 r. zrzeszając NED oraz członków Zarządu z Ukrainy, Armenii i Gruzji.

źródło: CGI Summit,  Chapter Zero Ukraine