Zmiany klimatyczne i ryzyka związane z ESG w łańcuchach wartości. Briefing CGI po polsku

Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI) oraz Climate Governance Initiative opublikowały trzeci z serii materiałów szkoleniowych na temat zmian klimatu w odniesieniu do obowiązków rady nadzorczej i zarządów.  Najnowsza publikacja zawiera wskazówki dotyczące nowych, istniejących i proponowanych przepisów dotyczących należytej staranności w łańcuchu wartości, obowiązków spółek oraz prowadzenia należytej staranności w całym łańcuchu wartości. Materiał jest już dostępny w języku polskim

POBIERZ PUBLIKACJĘ >> 

Przeprowadzenie rzetelnej analizy due diligence ma zasadnicze znaczenie dla identyfikacji i łagodzenia problemów i zagrożeń związanych z prawami człowieka i środowiskiem w łańcuchach wartości, a także stwarza możliwości budowania odporności organizacyjnej. Znajomość przepisów i wytycznych dotyczących należytej staranności w łańcuchach wartości w jurysdykcjach, w których działają spółki, pomaga dyrektorom zarządów w identyfikacji zagrożeń i możliwości związanych z klimatem.

Oprócz przepisów prawnych dyrektorzy zarządów powinni być świadomi ryzyka związanego z odpowiedzialnością spółki dominującej oraz ujawnianiem emisji zakresu 3 wytwarzanych w całym łańcuchu wartości – oba te zagadnienia zostały omówione w niniejszym opracowaniu.

W dokumencie zamieszczono również załącznik, w którym wyszczególniono wpływy w zakresie i wymagania dotyczące regulacji w zakresie należytej staranności w różnych jurysdykcjach, co jest istotne w przypadku mapowania działań spółek zależnych oraz bezpośrednich i pośrednich dostawców w wielu jurysdykcjach.

Pobierz briefing ( w języku angielskim) >>

Pobierz briefing (W JĘZYKU POLSKIM) >>