The Chairperson’s Guide to Climate Integrity – od CGI, WEF i Deloitte

Zaufanie i uczciwość leżą u podstaw ludzkich interakcji i relacji – nie inaczej jest w biznesie. Wyzwania środowiskowe są coraz częściej centralnym punktem zdobywania zaufania interesariuszy. Wraz ze zmieniającym się zakresem i intensywnością oczekiwań, firmy muszą szybciej, staranniej i bardziej autentycznie reagować na zmiany klimatyczne i utratę przyrody.

Ze względu na presję ze strony interesariuszy, od firm oczekuje się szybszej, staranniejszej i bardziej autentycznej reakcji na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i degradacją przyrody. Wyzwania środowiskowe są coraz częściej centralnym punktem zdobywania zaufania interesariuszy, ale oczekiwania szybko ewoluują zarówno pod względem zakresu, jak i intensywności.

Oczekuje się, że firmy będą uwzględniać swój wpływ w całym łańcuchu wartości, wykraczając poza emisje i obejmując kwestie społeczne i środowiskowe. Działania muszą być szybsze i bardziej ambitne niż kiedykolwiek wcześniej.

Najnowszy dokument opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative we współpracy z Deloitte, bada, w jaki sposób organizacje, kierowane przez swoich prezesów_ki, rady nadzorcze i zarzady, mogą zdobywać i zwiększać zaufanie poprzez transformację w zakresie zrównoważonego rozwoju.

CZYTAJ PRZEWODNIK [w języku angielskim] >>