AR6 Synthesis Report, czyli ostatni tom szóstego raportu podsumowującego od IPCC

20 marca Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował ostatni tom Szóstego raportu podsumowującego. AR6 Synthesis Report, czyli raport syntetyczny podsumowuje i zestawia wiedzę zebraną w tomach 1-3 na temat zmian klimatu, ich powszechnych następstw, wynikających z nich zagrożeń, a także łagodzenia skutków i adaptacji do nich. 

W najnowszym raporcie, zatwierdzonym podczas tygodniowej sesji w Interlaken, zwraca się szczególną uwagę na straty i szkody, których już doświadczamy i które będą się utrzymywać w przyszłości, uderzając w ludzi i najbardziej wrażliwe ekosystemy. Autorzy i autorki podkreślają, że wprowadzenie działań teraz, może doprowadzić do transformacji niezbędnej dla zrównoważonego, sprawiedliwego świata.

W obecnej dekadzie konieczne jest przyspieszenie działań mających na celu dostosowanie się do zmian klimatu, aby wypełnić lukę pomiędzy istniejącą adaptacją a potrzebami. Tymczasem utrzymanie ocieplenia na poziomie 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego wymaga głębokiego, szybkiego i trwałego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach. Emisje powinny zmniejszać się już teraz, a do 2030 r. będą musiały zostać zmniejszone o prawie połowę, jeśli ocieplenie ma zostać ograniczone do 1,5°C.

Wybrane wnioski:

  • Upowszechnianie skutecznych i sprawiedliwych działań na rzecz klimatu teraz, zmniejszy straty i szkody dla człowieka oraz przyrody w przyszłości
  • Już teraz dostępne są liczne, wykonalne i skuteczne opcje ograniczania emisji gazów cieplarnianych spowodowanych działalnością człowieka
  • Działania na rzecz klimatu przynoszą dodatkowe korzyści

Kluczowe wyzwania:

  • konieczne szybkie i gwałtownie ograniczenie emisji
  • Zwiększenie skali prowadzonych działań i rozwój infrastruktury wzmacniających odporność na zmiany klimatu
  • Obniżenie globalnych emisji gazów cieplarnianych o prawie połowę do 2030 r.
  • Konieczne są działania w wielu wymiarach

Pobierz prezentację podsumowującą raport >>

Pobierz streszczenie dla decydentów >>

Czytaj więcej >>