Badanie Climate check – Deloitte zbadał stan działań na rzecz klimatu

Przed tegorocznym COP27 w Egipcie firma Deloitte przeprowadziła ankietę wśród 700 menedżerów, aby lepiej zrozumieć stan działań na rzecz klimatu z perspektywy liderów biznesu.
Badanie Deloitte, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2022 r., rzuca nowe światło na najważniejsze obawy kadry kierowniczej związane z kryzysem klimatycznym, działania, które podejmują i te, które chciałyby, aby podjęły rządy, oraz lukę, którą należy zniwelować między nastrojami a działaniami na rzecz postępu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kluczowe spostrzeżenia :

  • Badani managerowie są optymistyczni. 75% zgadza się, że COP27 wygeneruje wyniki niezbędne do dostosowania się do porozumienia paryskiego, a 87% twierdzi, że inwestowanie w praktyki zrównoważone środowiskowo przynosi długoterminowe korzyści ekonomiczne.
  • Prawie 40% organizacji przyspieszy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w przyszłym roku. Jednak czynniki zewnętrzne, takie jak inflacja i kwestie geopolityczne, mają wpływ na niektóre strategie dotyczące klimatu i zrównoważonego rozwoju.
  • Badani mają mieszane poglądy na wsparcie rządu. 55% kadry kierowniczej popiera nowe regulacje i polityki rządowe, a 27% twierdzi, że chce, aby rządy nadały priorytet egzekwowaniu istniejących regulacji i polityk.
  • Większość organizacji zainicjowała strategie łagodzenia zmiany klimatu i/lub adaptacji. 69% wdraża środki łagodzące, a 68% wdraża strategie adaptacyjne, ale niektóre branże pozostają w tyle.
  • Zagrożenia bezpieczeństwa związane ze zmianami klimatycznymi to wiodąca lista globalnych obaw. Kierownictwo wskazuje również, że „greenwashing” i zapewnienie sprawiedliwej transformacji są kluczowymi kwestiami, które wymagają większej uwagi na całym świecie.Więcej informacji o realizatorach badania i publikacja do pobrania TUTAJ >>

źródło Deloitte, tłum. własne