Briefing CGI: Developments in Climate-Related Litigation, Disclosures and Due Diligence Requirements: What Board Directors Need to Know

Climate Governance Initiative opublikowała najnowszy briefing dla członków/iń zarządów i rad nadzorczych – Developments in Climate-Related Litigation, Disclosures and Due Diligence Requirements: What Board Directors Need to Know. 

Briefing ten, przygotowany przez CCLI (Commonwealth Climate Law Initiative) i CGI, to źródło informacji umożliwiające sprawne poruszanie się po szybko zmieniającym się krajobrazie obowiązków korporacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Aktualizuje poprzednie informacje na temat postępowań sądowych dotyczących zmiany klimatu, ujawnień związanych z klimatem i ryzyk dotyczących ESG w łańcuchach wartości. Mając na uwadze ryzyko finansowe wynikające z utraty bioróżnorodności oraz współzależność zagrożeń związanych z klimatem i bioróżnorodnością, niniejsze opracowanie dotyczy zarówno zagrożeń z obszaru klimatu, jak i bioróżnorodności. Podobnie jak ryzyko związane z klimatem, ryzyko związane z bioróżnorodnością nie jest nową kategorią ryzyka, ale czynnikiem, który przekłada się na tradycyjne kategorie ryzyka finansowego. Jako że konsekwencje finansowe i prawne wynikające z utraty bioróżnorodności stają się coraz bardziej istotne, prawdopodobnie będą one wymagały zastosowania podobnych rozwiązań do tych, stosowanych w odniesieniu do klimatu, ale w krótszym okresie.

Briefing dostępny jest TUTAJ>>.