CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System

Przygotowana przez WBCSD publikacja „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System (CPAS)” przedstawia, w jaki sposób powiązać wycenę inwestorską i alokację kapitału z dekarbonizacją przedsiębiorstwa.

Przewodnik WBCSD zapewnia wytyczne dla dyrektorów generalnych i liderów biznesowych. Zwraca uwagę m.in. na potrzebę wprowadzenia odpowiednich zachęt ze strony rynków finansowych w celu zwiększenia skali działań korporacyjnych na rzecz klimatu.

Publikacja dostępna jest tutaj >>.