Climate change and insurance. How boards can respond to emerging supervisory expectations

Publikacja adresowana jest głównie do osób związanych z branżą ubezpieczeniową. Jest to branża, która nie tylko będzie musiała sprostać oczekiwaniom regulatorów ale także wypracować skuteczne strategie działania związane z łagodzeniem i reagowaniem na zmiany ryzyka klimatycznego.

Ze względu na swoją specyfikę działania jest to sektor, który ma szczególną rolę do odegrania biorąc pod uwagę dłuższy horyzont czasu, jaki towarzyszy decyzjom ubezpieczeniowym oraz konieczność znajomości i szacowania wielu rodzajów ryzyka w tym ryzyk ekstremalnych. Ryzyka związane ze zmianami klimatu dotyczyć mogą zarówno strony aktywów jak i pasywów w bilansie firm ubezpieczeniowych i z tego względu jest to sektor będący tematem wzmożonej debaty.

Regulatorzy oczekiwać będą od branży ubezpieczeń w tym od rad nadzorczych efektywnego działania w kontekście nadzoru nad ryzykiem, strategią czy modelem. Publikacja przybliża problematykę obowiązków i odpowiedzialności rad nadzorczych i zarządów, przeprowadza przez obszar ryzyka oraz stara się odpowiedzieć na pytania o wyzwania związane z zarządzaniem i nadzorowaniem działalności branży ubezpieczeniowej w perspektywie zmian klimatu.