Climate Governance a gospodarka cyrkularna – przewodnik dla rad nadzorczych i zarządów

Najnowszy przewodnik, opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative we współpracy z Accenture, ma na celu wyposażenie zarządów i rad nadzorczych w praktyczną wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie_inie rad i zarządów znajdą w nim też podpowiedzi w jaki sposób wdrażać i stosować zasady GOZ, aby pomóc organizacjom w realizacji zobowiązań klimatycznych i środowiskowych przy jednoczesnym generowaniu nowej wartości biznesowej i budowania odporności.

Pobierz publikację CGI >>