Co wynika z najnowszego raportu IPCC dla zarządów i rad nadzorczych? – nowe podsumowanie od CGI

Czwarta i ostatnia część szóstego sprawozdania oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dostarcza jasnego i solidnego naukowego zrozumienia obecnego stanu systemu klimatycznego i jego zmian.

Zgodnie z raportem przedsiębiorstwa są narażone na znaczne straty z powodu zmian klimatycznych, ale mogą również wspólnie wpływać na dużą część globalnych emisji i są dobrze przygotowane do odegrania wiodącej roli w sprawiedliwym przejściu do poziomu zerowego netto.

Jakie są najważniejsze wnioski i zalecenia z raportu IPCC, które dyrektorzy zarządów powinni znać? Climate Governance Initiative przeanalizowała raport i opracowała kluczowe uwagi dotyczące przywództwa klimatycznego na poziomie zarządu.

Zapoznaj się z pełną treścią briefingu ( w języku angielskim) >>

Kluczowe wnioski z perspektywy rad nadzorczych i zarządów:

  • Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu przedprzemysłowego jest nadal osiągalne, ale wymaga natychmiastowej, szybkiej i zakrojonej na szeroką skalę redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Rady nadzorcze i zarządy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu, że organizacje, które reprezentują, ustalą i zrealizują ambitne cele klimatyczne i plany przejściowe.
  • Sprawozdanie dostarcza jednoznacznych dowodów na związek między działalnością człowieka a globalnym ociepleniem. Podkreślono w nim niszczycielskie zagrożenia i skutki dla ludzi i przyrody, w tym istotne zagrożenia dla biznesu.
  • Rady nadzorcze i zarządy powinny rozważyć zagrożenia wynikające ze zmian klimatu i skutki dla nadzorowanych przez nich przedsiębiorstw (i szerszych łańcuchów wartości), ujawnić ustalenia i wprowadzić odpowiednie środki w celu ich wyeliminowania.
    Koszt braku działania będzie prawdopodobnie znacznie wyższy niż koszt działania w celu ograniczenia ocieplenia do 1,5°C w perspektywie średnio- i długoterminowej.
  • Śmiałe przywództwo w dziedzinie klimatu już dziś – zarówno w celu ograniczenia emisji, jak i dostosowania się do skutków zmian klimatu – będzie służyć długoterminowym interesom biznesu.