COP27: Kluczowe wnioski dla rad nadzorczych

Climate Governance Initiative przygotowało zestaw najważniejszych wyników tegorocznej Konferencji Stron ONZ w Egipcie (COP27) z perspektywy członków i członkiń rad nadzorczych. Zebrane wyniki szczytu i wnioski mogą pomóc w rozmowach, które rady i zarządy powinny odbyć w nawiązaniu do konferencji, aby pobudzać działania na rzecz klimatu i budować odporność organizacji.

Pełna treść breifingu (w języku polskim) >>

Najważniejsze wnioski płynące z COP27 dla członków rad nadzorczych i zarządów:

  1. Organy regulacyjne dokładają starań na rzecz określenia i ujednolicenia standardów sprawozdawczości klimatycznej w celu zapewnienia jej przejrzystości i przeciwdziałania efektowi greenwashingu.
  2. Uczestnicy COP27 poświęcili sporo uwagi działaniom na rzecz realizacji celów klimatycznych i opracowywaniu wiarygodnych planów działania.
  3. Coraz więcej organizacji ma trudności z przestrzeganiem wymogów prawnych w związku z brakiem wiarygodnych ścieżek i planów pomocnych w realizacji celów w zakresie neutralności klimatycznej.
  4. Podczas dwutygodniowego szczytu COP27 doszło do wzmocnienia partnerstw między sektorem publicznym a prywatnym oraz współpracy międzynarodowej.

Zachęcamy do podzielenia się podsumowaniem z członkami_niami rady nadzorczej i zarządu. Mamy  nadzieję, że będzie to cenny punkt odniesienia.

Pełna treśc breifingu (w języku polskim) >>

źródło: Climate Governance Initiative