Czy polski biznes jest zrównoważony?

EY przeprowadziło badanie na próbie 200 firm działających w Polsce zatrudniających minimum 200 pracowników. Respondentami były osoby zajmujące się obszarem zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

Jak wskazują wyniki badania tematyka zrównoważonego rozwoju jest obecna w działaniach przedsiębiorstw. Dla 67% jest to codzienna praktyka mimo iż aż 90% respondentów wskazało, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest obecna w strategii ich przedsiębiorstw. Badanie pokazało zróżnicowane podejście do poszczególnych aspektów zrównoważonego rozwoju. W obszarze społecznym strategii zrównoważonego rozwoju na kolejne lata cele zostały określone przez 66% badanych organizacji, w obszarze środowiskowym -64%, w obszarze finansowym – 60% a ładu organizacyjnego 48%.

Motywacją do podejmowania działań wspierających zrównoważony rozwój są głównie czynniki zewnętrzne oprócz tych oczywistych jak presja ze strony konsumentów pojawił się ważny interesariusz w postaci inwestorów (36% wskazań) oraz instytucji finansowych (22%).

Mimo iż badanie nie dotyczyły bezpośrednio kwestii klimatu ten wątek został zarysowany w niektórych z pytań. Z raportu wynika, że kwestie klimatyczne nadal nie są traktowane jako priorytetowe.

Z pełnymi wynikami badania zapoznać się można TUTAJ.