Doświadczenia działań na rzecz klimatu z poziomu zarządów [CASE STUDIES]

Climate Governance Initiative przygotowała cztery biznesowe studia przypadków (case studies) dotyczące doświadczeń wiodących firm prowadzących działania na rzecz klimatu z poziomu zarządu.

Studia przypadków podkreślają zobowiązania dotyczące klimatu i zrównoważonego rozwoju, strategie i działania czterech organizacji z różnych regionów geograficznych i sektorów, od nieruchomości po kosmetyki.

Opracowane przykłady dostarczają informacji o:

  • zastosowanych podejściach do zarządzania i procesów, w tym ustalania celów, strategii inwestycyjnych, integracji raportowania, wynagrodzeń kadry kierowniczej, kompensacji i innych;
  • obszarach oddziaływania, które organizacje traktują priorytetowo w celu realizacji swoich zobowiązań;
  •  jaki sposób różne organizacje, o różnych łańcuchach dostaw, wymaganiach i bazach klientów, reagują na zmiany klimatu;
  • kluczowej roli, jaką odgrywają zarządy w zachowaniu równowagi między rozsądkiem biznesowym a ambitnymi działaniami na rzecz klimatu

Studia przypadków pokazują, w jaki sposób wdrażanie podejścia zrównoważonego finansowania może napędzać i przyspieszać korporacyjną transformację netto do zera.

Poznaj doświadczenia firm:

British Land >>

Metro Pacific Investment Corporation >>

Natura &Co >>

Smurfit Kappa >>

źródło: Climate Governance Initiative