Global Risks Report 2024. Utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska, przymusowe migracje i polaryzacja społeczna wśród najważniejszych ryzyk

W publikacji Global Risks Report 2024 Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega przed globalnymi zagrożeniami i przeszkodami na drodze postępu w rozwoju ludzkości. Wśród 10 największych zagrożeń WEF wymienia m.in. czynniki środowiskowe.

Raport opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z Zurich Insurance Group i Marsh McLennan, opiera się na opiniach ponad 1400 globalnych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów biznesu. Wyniki wskazują na negatywne perspektywy w perspektywie krótkoterminowej i pogarszające się rezultaty w perspektywie długoterminowej.

Obawy związane z utrzymującym się kryzysem kosztów życia i zagrożeniami związanymi z dezinformacją oraz polaryzacją społeczną zdominowały prognozy ryzyka na 2024 rok. Przewiduje się również, że nadchodzące lata będą charakteryzować się utrzymującą się niepewnością gospodarczą oraz rosnącymi podziałami.

W dłuższej perspektywie bariery dla mobilności gospodarczej mogą narastać, uniemożliwiając sporej części populacji osiąganie korzyści ekonomicznych. Z kolei kraje narażone na konflikty lub podatne na zagrożenia klimatyczne mogą być coraz bardziej odizolowane od inwestycji, technologii i związanych z nimi miejsc pracy. W przypadku braku perspektyw, jednostki mogą być coraz bardziej podatne na przestępczość, militaryzację lub radykalizację.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów, niedobory zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska stanowią 5 z 10 najpoważniejszych zagrożeń dla ludzkości w ciągu następnej dekady.

Raport wzywa przywódców do ponownego przemyślenia działań mających na celu przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom. W raporcie przeanalizowano również inne działania niezależne od współpracy transgranicznej, takie jak wzmacnianie odporności jednostek i państw poprzez kampanie umiejętności lub wspieranie badań i rozwoju.

„Global Risks Report 2024” dostępny jest tutaj».
Źródło: WEF