Integrity Matters – plany dochodzenia do net zero muszą być spójne – briefing CGI

Podczas COP27, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu w 2022 r., Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. zerowych emisji netto podmiotów niepaństwowych opublikowała dokument „Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions”.

Raport ten stanowi mapę drogową mającą na celu wsparcie firm w przygotowywaniu i realizacji strategii przechodzenia na zerowe emisje netto, podkreślając znaczenie poparcia zobowiązań do obniżenia emisji konkretnymi działaniami. W raporcie przedstawiono pięć kluczowych tematów (zwanych „zasadami”) oraz dziesięć zaleceń dla organizacji w celu ustanowienia i wdrożenia wiarygodnych i kompleksowych zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto.

Kluczowe wnioski dla dyrektorów zarządów:

  • Niniejszy raport ONZ, napisany został przez wykwalifikowanych ekspertów, zawiera zalecane działania, dzięki którym obietnice zerowej emisji netto nie zostaną uznane za greenwashing.
  • Rady nadzorcze i zarządy powinny powinny rozważyć zastosowanie się do tych zaleceń, które stanowią wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla organizacji w zakresie zobowiązania się do zerowej emisji netto i jej osiągnięcia.
  • Postępowanie zgodnie z zalecanymi działaniami pomoże zapewnić, że dyrektorzy zarządów przestrzegają swoich obowiązków w zakresie dbałości i staranności.

W 2015 r., podczas konferencji COP21 w Paryżu, 195 państw zobowiązało się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym na mocy wiążącego traktatu – Porozumienia Paryskiego. Rok później, podczas COP22, utworzono Partnerstwo z Marrakeszu na rzecz globalnych działań w dziedzinie klimatu w celu zaangażowania podmiotów niepaństwowych; w tym przedsiębiorstw, instytucji finansowych, miast i regionów; w celu przyspieszenia i uznania ich zobowiązań do ograniczenia własnego wpływu na klimat poprzez ścieżkę zerową netto.

Obecnie nie istnieją żadne oficjalne standardy weryfikacji zgodności tych zobowiązań ze ścieżką zerową netto, a bez wiarygodnych działań w kierunku zeroemisyjności netto firma może być narażona na roszczenia greenwashingowe z potencjalnymi konsekwencjami prawnymi. Greenwashing obejmuje organizacje uczestniczące w działaniach, które celowo lub nieumyślnie wprowadzają w błąd opinię publiczną, aby uwierzyła, że oferowane przez nie produkty lub usługi, lub same organizacje, są przyjazne dla środowiska lub zrównoważone, gdy tak nie jest, lub gdy są mniej zrównoważone niż twierdzą.

Zalecenia zawarte w raporcie Integrity Matters opierają się na następujących kluczowych tematach:

  • Ambicja – zapewnia znaczące krótko- i średnioterminowe redukcje emisji na drodze do globalnego zera netto do 2050 roku
  • Spójność powinna być budowana poprzez dostosowanie zobowiązań do działań i inwestycji.
  • Konieczna jest całkowita przejrzystość w udostępnianiu odpowiednich, niekonkurencyjnych, porównywalnych danych na temat planów i postępów.
  • Wiarygodność musi być ugruntowana dzięki planom opartym na nauce i odpowiedzialności stron trzecich.
  • Ważne jest zaangazowanie na rzecz równości i sprawiedliwości we wszystkich działaniach.

Zapoznaj się z pełną treścią briefingu [w języku angielskim] >>