Natural Climate Solutions and the Voluntary Carbon Market: Przewodnik dla kadry kierowniczej wyższego szczebla

Naturalne rozwiązania klimatyczne i dobrowolny rynek węgla: A Guide for C-suite Executives, opublikowany przez Natural Climate Solutions Alliance (NCS Alliance) we współpracy z ERM, dostarcza wysokiej klasy wskazówek dla decydentów w zakresie wyboru wysokiej jakości kredytów węglowych, aby napędzić popyt na Natural Climate Solutions (NCS) i zmobilizować firmy do złagodzenia emisji poza ich łańcuchami wartości.

Przewodnik obejmuje:

  • Znaczenie inwestowania w jakość
  • Rolę kredytów węglowych NCS w dążeniu przedsiębiorstw do zerowej emisji netto
  • Uzasadnienie biznesowe dla wykorzystania kredytów węglowych NCS
  • Natychmiastowe działania, które może podjąć kadra zarządzająca

Kredyty węglowe NCS, jako część solidnej strategii klimatycznej, mogą pomóc firmom w spełnieniu ich zobowiązań klimatycznych i skierowaniu drogi ku zeru netto, przy jednoczesnym skierowaniu tak potrzebnych inwestycji na ludzi i resztę natury. Niniejszy przewodnik pomoże firmom w osiągnięciu wiarygodności i uzyskaniu pozytywnych rezultatów dla klimatu, bioróżnorodności i ludzi.

Pobierz publikację

Dowiedz się więcej o Przewodniku, oglądając nagranie z webinarium, które odbyło się 1 listopada 2022 r. Obejrzyj online.