Nowe wydanie podręcznika „Klimatyczne ABC”

Ukazało się nowe wydanie pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego i darmowego podręcznika o zmianie klimatu „Klimatyczne ABC”. Zaktualizowaną wersję poszerzono m.in. o informacje z szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.

Podręcznik powstał jako odpowiedź naukowców na pilną potrzebę powszechnej edukacji o kryzysie klimatyczno-ekologicznym.

– Przygotowując podręcznik, staraliśmy się, żeby był ciekawą propozycją zarówno dla uczniów liceów, studentów, jak i osób, które już zakończyły edukację. Jest napisany przystępnym językiem, dużo starań włożyliśmy w wizualną estetykę każdej strony, a każdy rozdział to cenna pigułka wiedzy o innym aspekcie zmiany klimatu – mówi Zbigniew Bohdanowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W „Klimatycznym ABC” badacze zebrali podstawowe informacje na temat przyczyn i konsekwencji zmiany klimatu, a także możliwych sposobów ograniczenia globalnego ocieplenia. Zagadnienia omówiono nie tylko z punktu widzenia nauk ścisłych i przyrodniczych, ale też ekonomicznych i społecznych.

W nowym wydaniu zaktualizowano informacje oraz dane, uwzględniając pogłębianie kryzysu klimatycznego oraz informacje z najnowszego, szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu.

– Żeby dobrze zrozumieć, co dzieje się z klimatem naszej planety i jakie są tego konsekwencje, trzeba połączyć wiedzę płynącą z wielu dziedzin nauki. Istotne są wzajemne oddziaływania pomiędzy zjawiskami w atmosferze, procesami zachodzącymi w ekosystemach morskich i lądowych, i naszą gospodarką. Właśnie te połączenia staraliśmy się przedstawić w naszym podręczniku – mówi dr Aleksandra Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej, członkini Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Podręcznik jest podzielony na cztery części, a każda z nich na rozdziały.

Pierwsza część wyjaśnia najważniejsze procesy rządzące klimatem i jego zmianą,
Druga część traktuje o przyczynach globalnego ociepleniach,
Trzecia cześć przedstawia konsekwencje zmian klimatu oraz dalsze scenariusze ,
Ostatnia jest poświęcona rozwiązaniom w różnych dziedzinach gospodarki.
– Edukacja klimatyczna jest jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed społeczeństwem. Jest to zadanie nie tylko dla szkół i uczelni, ale dla nas wszystkich. Rozumienie zmiany klimatu jest niezbędne, by zrozumieć współczesny świat i planować swoją przyszłość – mówi dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii UW, członkini Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

Publikację można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego >>.
Źródło: Nauka w Polsce