Raport IPCC „Climate Change 2021: the Physical Science Basis”

W opublikowanym 9 sierpnia 2021 najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Klimatu (IPCC) podkreślono, że klimat zmienia się w każdym regionie Ziemi, a związane z tym konsekwencje są coraz dotkliwsze. Kluczowe jest więc podjęcie pilnych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Wiele ze zmian klimatu ma charakter bezprecedensowy, a niektóre z nich – takie jak np. ciągły wzrost poziomu mórz – są praktycznie nieodwracalne w perspektywie co najmniej kilku stuleci. Nie należy jednak popadać w skrajny pesymizm. W najnowszym raporcie IPCC „Climate Change 2021: the Physical Science Basis” podkreślono, że remedium na zmiany klimatyczne są zdecydowane i ambitne działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Korzyści z inicjatyw proklimatycznych związane będą w pierwszej kolejności z poprawą jakości powietrza. Natomiast według Grupy Roboczej IPCC I może minąć 20-30 lat, zanim ustabilizuje się globalna temperatura.

Raport Grupy Roboczej I jest pierwszą częścią szóstego Assessment Report (AR6) IPCC, który zostanie ukończony w 2022 roku. Hoesung Lee, przewodniczący IPCC, podkreślił, że prace zespołu mają za zadanie ułatwić negocjacje i wprowadzanie regulacji związanych z klimatem w oparciu o rzetelne, wiarygodne dane. Raport odzwierciedla też najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie kryzysu klimatycznego. Czytaj dalej >>

Interaktywny atlas

Zespół IPCC opracował także interaktywny atlas, który ułatwia dostęp do aktualnych informacji na temat zmian klimatu pozwala na lepsze zrozumienie informacji przedstawionych w raporcie. Atlas dostępny jest na stronie IPCC >>

Najnowszy raport IPCC do pobrania tutaj >>

Podsumowanie tutaj >>

Źródło: ipcc.ch