Opracowanie prawne na temat zmian klimatycznych: Zobowiązania oraz obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych

Opracowanie na temat zmian klimatycznych: Zobowiązania oraz obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych podejmuje temat szybko zmieniającej się sytuacji związanej z zagrożeniami i szansami dla biznesu wynikającymi ze zmian klimatu oraz implikacji dla obowiązków prawnych członków rad nadzorczych.

W publikacji poddano analizie 20 krajów oraz Unię Europejską i jest ona pierwszym tego typu opracowaniem prawnym, obejmującym tak szeroką próbę najważniejszych systemów prawa kontynentalnego i anglosaskiego.

Zakres geograficzny Opracowania obejmuje praktycznie wszystkie kraje, w których CGI posiada albo prężnie już działające, albo dopiero planowane oddziały. Obejmuje ono dziesięć państw należących do systemu prawa kontynentalnego oraz Unię Europejską, tj.: Brazylię, Chile, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Meksyk, Rosję, Szwajcarię i Ukrainę, a także dziesięć jurysdykcji opartych na systemie prawa anglosaskiego, w tym: Australię, Kanadę, Hong Kong, Indie, Malezję, Nową Zelandię, Singapur, RPA, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Opracowanie przygotowane zostąło przez Commonwealth Climate and Law Initiative (Inicjatywa Wspólnoty Narodów na rzecz Klimatu i Prawa) oraz Climate Governance Initiative – CGI (Inicjatywa na rzecz zarządzania klimatem). W publikacji dokonano

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ PUBLIKACJI »