Przewodnik po krajobrazie ujawniania informacji na temat klimatu [MICROSITE]

The Centre for Climate Engagement (CCE) opracowało proste narzędzie do „Poruszania się po krajobrazie ujawniania informacji klimatycznych”. Narzędzie to zawiera podstawowe informacje na temat różnych ram i standardów, z których mogą korzystać firmy w celu wspierania pomiaru śladu węglowego, ustalania celów, poprawy wyników oraz raportowania i ujawniania informacji.

Przewodnik online zawiera informacje skierowane do rad nadzorczych, zarządów, liderów biznesu, aby mogli zrozumieć i zidentyfikować inicjatywy związane z klimatem, które są najbardziej istotne dla firm, które reprezentują.

Strona może być również przydatna dla inwestorów i decydentów, w zrozumieniu danych wyjściowych oraz ich roli we wspieraniu podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

LINK DO MICROSITE >>