Przewodnik po zrównoważonej energii

Chapter Zero z Wielkiej Brytanii opublikowało krótki przewodnik dla dyrektorów niefinansowych dotyczący zrównoważonej energii. Ten przewodnik po inteligentnej i zrównoważonej energii ma na celu  umożliwienie dyrektorom niewykonawczym zapoznania się z krokami, jakie oni i ich firmy mogą podjąć w celu zmniejszenia emisji z dostaw i zużycia energii. Obejmuje tematy związane ze strategią energetyczną, dostawami, użytkowaniem, monitorowaniem i sprawozdawczość oraz oferuje kluczowe zalecenia dla każdego z obszarów.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>