Przewodnik WEF i CGI o wartości przyrody dla biznesu

Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative we współpracy z firmą Deloitte opublikowały kolejny z serii przewodników dla rad nadzorczych i zarządów. Tym razem publikacja poświęcona jest wartości przyrody dla biznesu. Autorzy „Chairperson guide to Valuing nature” analizują zagrożenia i możliwości związane z utratą przyrody oraz przedstawiają kluczowe kroki, jakie mogą podjąć prezesi_ki, dyrektorzy_ki niewykonawczy i członkowie_inie zarządów, aby włączyć przyrodę jako podstawę strategii biznesowej.

Niniejszy przewodnik ma na celu pomóc przewodniczącym zarządów w prowadzeniu rozmów i zapewnić członkom rady nadzorczej zrozumienie ryzyka i możliwości skutecznego – i odpowiedzialnego – zarządzania firmą w okresie przejściowym.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim)

Jest to piąty dokument z serii „Przewodnik dla rad nadzorczych i zarządów po klimacie”, którego celem jest edukacja członków zarządów i rad oraz wsparcie ich w pełnieniu roli katalizatora we włączaniu zarządzania klimatem do strategii biznesowej zgodnie z Zasadami skutecznego zarządzania klimatem Światowego Forum Ekonomicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami z serii przewodników ( w języku angielskim):