Przewodnik po interesariuszach klimatycznych

W przewodniku po interesariuszach klimatycznych dla przedstawicieli władz spółek zwrócono uwagę na to, jak kluczowe grupy interesariuszy reagują na zmiany klimatu obecnie i jak mogą reagować w przyszłości. Przewodniczący rad nadzorczych i zarządów muszą być świadomi różnorodnych zagrożeń ekonomicznych i egzystencjalnych, jakie niosą ze sobą reakcje zainteresowanych stron na zmiany klimatu, zarówno przewidywane, jak i nieprzewidziane. Przewodnik zawiera narzędzia, dzięki którym decydenci w firmach mogą rozważyć potencjalne reakcje o dużym wpływie na działalność ich firmy i lepiej zrozumieć, w jaki sposób interesariusze wpływają na siebie nawzajem. Dokument pomaga poruszać się w zawiłościach zróżnicowanej sieci interesariuszy i podkreśla krótkoterminowe kompromisy, które zarządy i rady będą musiały robić.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>