Publikacja: A supervisory playbook for prudential authorities

Plany przejścia na zerową wartość netto mają stać się kluczowym elementem na drodze do wdrożenia Porozumienia Paryskiego. Tak jak rządy potrzebują szczegółowych planów, aby pokazać, w jaki sposób osiągną swoje cele zerowej emisji netto, korporacje i instytucje finansowe muszą informować interesariuszy, w jaki sposób planują dostosować swój model biznesowy do szybko zmieniającego się środowiska i złagodzić ryzyko transformacji.

Do tej pory plany związanie z transformacją były w dużej mierze traktowane jako narzędzie ujawniania informacji niefinansowych, ale istnieje wiele możliwości szerszego ich wykorzystania do celów ostrożnościowych. W niniejszym raporcie omówiono, w jaki sposób organy nadzoru ostrożnościowego mogłyby wykorzystać plany jako dodatkowy instrument do oceny, przeciwdziałania i wprowadzania odległych rodzajów ryzyka finansowego do teraźniejszości. Nakreśla kroki, w formie poradnika, włączenia planów przejściowych do nadzoru ostrożnościowego.

Pobierz publikacje >> 

(żródło: Informacja ze strony)