Raport Deloitte: CxO Sustainability 2023

Deloitte przeprowadził badanie wśród ponad 2 000 przedstawicieli kadr zarządzających w 24 krajach „CxO Sustainability 2023” , z którego wynikło, że pomimo wielu trudności (jak niepewność gospodarcza, konflikty geopolityczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz niedobór talentów) obawy związane ze zmianami klimatycznymi nadal stanowią główny priorytet dla ich organizacji.

Klimat pozostaje priorytetem pomimo innych palących kwestii

  • 42% ankietowanych przedstawicieli kadr zarządzających uznało zmiany klimatyczne za jedną z trzech priorytetowych kwestii dla ich organizacji, ważniejszą między innymi niż innowacje, konkurencja o pracowników i wyzwania związane z łańcuchem dostaw. Tylko prognozy ekonomiczne wyprzedzają zmiany klimatyczne na liście priorytetów.
  • 75% CxO wskazuje, że ich organizacje zwiększyły inwestycje w zrównoważony rozwój w ciągu ostatniego roku, z czego prawie 20% twierdzi, że znacznie je zwiększyły.
  • Tylko 3% CxO twierdzi, że ich organizacje w ciągu ostatniego roku zmniejszyły inwestycje w zrównoważony rozwój. Najczęstszymi powodami spadku były obawy o spowolnienie gospodarcze i skutki konfliktu w Ukrainie.
  • 61% CxO uważa, że zmiany klimatyczne będą miały duży lub bardzo duży wpływ na strategię i działalność ich organizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Liderzy są zaniepokojeni skutkami zmian klimatu, ale z optymizmem patrzą w przyszłość

  • 62% CxO stwierdziło, że odczuwa niepokój związany ze zmianami klimatycznymi przez cały czas lub przez większość czasu.
  • Prawie wszyscy respondenci wskazali, że w ciągu ostatniego roku ich firmy odczuły w jakiś sposób negatywny wpływ zmian klimatycznych. Najczęściej wymieniane skutki to: niedobór zasobów (46%); zmiana wzorców konsumpcji (45%); oraz ograniczenie wytwarzanych emisji (43%). Ponadto około jedna trzecia CxO stwierdziła, że zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne (37%) i psychiczne (32%) ich pracowników.
  • 82% ankietowanych uważa, że w jakiś sposób osobiście odczuło skutki zmian klimatycznych, przy czym najczęściej wymienianym problemem były ekstremalne upały.
  • Mimo to 78% CxO zakłada, że świat podejmie wystarczające kroki, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych, a 84% uważa, że świat może osiągnąć globalny wzrost gospodarczy przy jednoczesnym osiągnięciu celów związanych ze zmianami klimatycznymi.

Czytaj więcej i pobierz raport >>