Raport Ziemianie Atakują

Kantar Polska i Lata Dwudzieste, we współpracy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland, opublikowali kolejną edycję raportu „Ziemianie Atakują”. 

„Ziemianie Atakują” to projekt mający pomóc liderom w skutecznej walce z katastrofą klimatyczną oraz jej skutkami. Raport oparty jest o badanie społeczne wykonane przez Kantar Polska na próbie 1000 dorosłych Polaków oraz analizy ekspertów z obszaru energetyki, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.
Kierowany jest do decydentów politycznych na szczeblu centralnym, działających w Polsce firm, samorządów oraz wszystkich chcących zrozumieć przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko.

Pełen raport jest dostępny bezpłatnie na stronie TUTAJ >>

Kluczowe wnioski z raportu „Ziemianie Atakują 2022”:

1. Po pięciu falach pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie, w warunkach narastającej inflacji i kryzysu energetycznego Polki i Polacy wskazują zmianę klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska jako dwa z trzech największych zagrożeń stojące przed światem (konflikty zbrojne i wojny wskazało 68% badanych, zanieczyszczenie środowiska – 50%, zmianę klimatu – 50%).

2. Wbrew obiegowej opinii młodzi ludzie są mniej chętni do aktywnego działania w obronie przed skutkami zmiany klimatu. 23% osób w wieku 18-24 lat twierdzi, że „to inni są odpowiedzialni za katastrofę ekologiczną, nie zamierzam nic z tym robić” (wobec 13% wskazań dla ogółu społeczeństwa).

3. Poprzednie dwie edycje projektu „Ziemianie Atakują”, udowodniły, że zmiany zachowania, zgody na nowe regulacje i wyrzeczeń w konsumpcji można oczekiwać od osób o wyższym poziomie wiedzy w zakresie środowiska naturalnego. Niestety, od trzech lat Polki i Polacy niezmiennie zdają test środowiskowy na dwójkę z plusem (przeliczając na skalę szkolną).

4. Wobec niskiego poziomu wiedzy o środowisku, autorzy raportu wskazują na realną groźbę manipulacji oraz tzw. „greenwashingu” ze strony podmiotów tak politycznych, jak i biznesowych.

5. Osobiste wyrzeczenia, jakie badani są w stanie podjąć w walce ze zmianą klimatu to „mniej kupować i wyrzucać” (48% wskazań), ograniczenie zużycia wody (40%) i rezygnacja z jednorazowych plastikowych przedmiotów (39%). Na uwagę zasługuje także wzrost deklaracji znaczącego ograniczenia jedzenia mięsa (21% vs. 15% w 2020 r.).

6. Polki i Polacy wzywają do walki ze zmianą klimatu przede wszystkim władze centralne (53%), firmy energetyczne (46%) oraz korporacje i biznes (36%). Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom oczekiwań działań od władz centralnych spadł o 8 pkt. proc., zaś w przypadku korporacji i biznesu – wzrósł o 7 pkt. proc

źródło: materiały prasowe