Różnorodność biologiczna jako istotne ryzyko finansowe: co powinni wiedzieć członkowie zarządu [PO POLSKU]

Utrata bioróżnorodności na poziomie 100 do 1000 razy większym niż w ciągu ostatnich milionów lat stanowi poważne zagrożenie dla działalności gospodarczej i aktywów finansowych zależnych od jej zasobów. Dlatego tak ważne jest, aby zarządy i rady nadzorcze zrozumiały wszystkie pośrednie, ale bardzo realne, konsekwencje utraty różnorodności biologicznej dla działalności ich organizacji.

Nieuwzględnienie ryzyk i szans związanych z utratą różnorodności biologicznej w ramach nadzoru i ujawniania informacji może stanowić naruszenie obowiązków członków zarządu, ale może również stworzyć możliwości dla przedsiębiorstw, aby stać się częścią przejścia do gospodarki „pozytywnej dla przyrody” (nature-positive).

W najnowszym przewodniku Climate Governance Initiative i Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI) przedstawiono istotne ryzyka i szanse finansowe oraz obowiązki dyrektorów w zakresie staranności związane z utratą różnorodności biologicznej.

Zawiera on również kluczowe pytania, które dyrektorzy powinni zadać w sali posiedzeń rady nadzorczej, aby nawiązać kontakt z zarządem i upewnić się, że wypełnia on swoje obowiązki wobec spółki.

Jest to czwarty z serii materiałów szkoleniowych na temat zmian klimatycznych w odniesieniu do obowiązków zarządu i rad nadzorczych, opracowanych przez Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI) oraz Climate Governance Initiative.

Pobierz PRZEWODNIK W JĘZYKU POLSKIM >>

ENGLISH VERSION >>