Spory klimatyczne: co muszą wiedzieć rady nadzorcze i zarządy?

Climate Governance Initiative nawiązała współpracę z Commonwealth Climate and Law Initiative w celu przygotowania kwartalnej aktualizacji odnośnie sporów prawnych związanych ze zmianami klimatu dla sieci CGI. To pierwsza aktualizacja serii kwartalnie wydawanych materiałów szkoleniowych na temat zmian klimatycznych w odniesieniu do obowiązków zarządów i rad nadzorczych.

Liczba postępowań sądowych związanych ze zmianami klimatu rośnie zarówno pod względem liczby wnoszonych spraw, jak i tematów, które są podnoszone. Roszczenia wobec rządów mogą mieć wpływ na politykę i środowisko w jakim operują firmy, a takżę skutkować opóźnieniami zatwierdzenia  lub odrzuceniem wprowadzanych regulacji.

Postępowania sądowe przeciwko firmom nasilają się, a roszczenia są obecnie wnoszone przeciwko organom zarządczym i nadzorczym za ich działania lub domniemaną bezczynność w kwestiach klimatycznych w ich zarządzaniu, ujawnianiu informacji i nadzór czy nadzorze.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dostępnym w języku angielskim.

Pobierz materiał >>